Затягат мерките срещу коронавируса и в София-област, съобщават от "24 часа".

Прекратяват се всички масови мероприятия - музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

Преустановяват се и масовите спортни събития на закрито, а на открито те ще се провеждат без публика с изключение на включените в годишния държавен спортен календар.

Разрешени са посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито, но само при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между посетителите и носене на защитни маски.

Преустановяват се организираните групови посещения на музеи и галерии.

Затягат COVID мерките във Видин, Перник и Сливен

Затягат COVID мерките във Видин, Перник и Сливен

Театри и кина ограничават зрителите до 30%

Собствениците и управителите на търговски и административни обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от един човек на 8 кв. м.

На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от един човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от поне 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска.

Прекратяват се и присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.

Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на до 15 души.

Стойчо Кацаров успокоява, че няма да се затягат мерките

Стойчо Кацаров успокоява, че няма да се затягат мерките

Ако мерките не се спазват, има дежурни телефони на РЗИ-тата

За учениците от Софийска област се въвежда следният ротационен принцип на обучение:

- от 12 до 17 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават на електронно обучение.

- от 18 до 24 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават на онлайн обучение.

Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.

Площадки за игра и паркове остават отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.

Прекратяват се се посещенията/свижданията в лечебните заведения, както и тези в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение/институцията и въведени конкретни мерки, и др.).

Припомняме, от днес бяха затегнати противоепидемичните мерки и във Видин, Перник и Сливен