След поредното сексуално посегателство над дете от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) излязоха със становище, че осъждат подобни престъпления. Сексуалната експлоатация и всички форми на сексуална злоупотреба с деца са разрушителни за здравето, психическото и социалното развитие на децата, се казва в изявлението.

За конкретния случай - злоупотреба с дете в село Сотиря, от ДАЗД са сезирали социалните да окажат психологическа подкрепа на пострадалото дете и неговото семейство и да предприемат мерки за закрила. 

Задържаните за нападение срещу дете в Сотиря остават в ареста

Задържаните за нападение срещу дете в Сотиря остават в ареста

68-годишен мъж и на 15-годишно момче бяха арестувани за опит за изнасилване

Изтъквайки дейността си от агенцията изреждат колко документа са изписали и споменават, че анализират феномена "насилие" с цел превенция.

"По инициатива на ДАЗД са разработени: Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.; План за действие към Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца; Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие, както и за взаимодействие при кризисна интервенция", пише в писмото.

Целта на тези документи е да се разработят нови и да се популяризират вече съществуващите механизми на своевременно сигнализиране на проблеми, за да не се стига до акт на насилие и с оглед гарантиране на достъпни способи за помощ и подкрепа. Съществуват Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, и протокол за докладване и последваща реакция.

Според чл. 7 от Закона за закрила на детето при случаи на насилие над дете трябва да се окаже задължително съдействие.

При всеки случай на злоупотреба с дете следва да сме по-сензитивни, да се реагира незабавно, като бъдат уведомявани органите за закрила на детето - Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Социално подпомагане" или Държавната агенция за закрила на детето. 

Сотиря е гето, от което държавата се е оттеглила

Сотиря е гето, от което държавата се е оттеглила

"В обществото тече процес на все по задълбочаваща се криминализация"