Анализите говорят, че депата за отпадъци ще се запълнят по-бързо, отколкото са проектирани. Проблемът не е само в лошата работа на фирмите за събиране на отпадъци, а и в това, че хората произвеждат много отпадъци.

"Схемата с депонирането не е най-добрата. Трябва да се търсят много други предварителни начини, които са предвидени в йерархията на управление на отпадъците, за да се стигне до депониране", каза Николай Сиджимов - изпълнителен директор на Асоциацията на еколозите от общините в България пред БНР.

Монтана ще има умна система за управление на отпадъците

Монтана ще има умна система за управление на отпадъците

747 контейнера ще имат датчици колко са запълнени със смет

Много малък процент от отпадъците се използват повторно като ресурс в икономиката.

"В рамките на 10-15%, това е, което успяваме да върнем от отпадъка към икономиката, а всичко останало за съжаление се превръща в някакъв вид отпадък.", допълни Сиджимов.

"Ние сме едни от организациите, които малко или много критикуват съществуващата система, но искаме тя просто да бъде подобрена, защото трябва да работи съвместно с общините, не да съществува за съжаление в много места съвсем разделно. Няма добра координация между организациите по оползотворяване на опаковки и общините", каза Сиджимов.

Асоциацията на еколозите от общините в България е предлагала различни варианти за решаване на проблема с биоразградими отпадъци. Според тях те въобще не трябва да се депонират.

Според Борисов 5 общини фалират без депото за отпадъци в Благоевград

Според Борисов 5 общини фалират без депото за отпадъци в Благоевград

Това е 53-та регионалната система за управление на отпадъците

"Нашето желание е да не отива нищо за депониране, но за съжаление на този етап това е невъзможно. Като се има предвид, че голяма част от отпадъка са биоразградими отпадъци, които въобще не трябва да се депонират и такива са насоките и тенденциите в законодателството - европейското и националното, да не се депонират биоразградими отпадъци. Мисля, че ние в скоро време ще имаме една добра система за тяхното третиране, както с компостиращи, така и с анаеробни инсталации. Останалите ресурси, преди да са станали отпадъци, това са един вид ресурси, трябва да бъдат максимално оползотворявани, но това става с едни добре работещи системи за събиране и системи за сепариране на тези суровини, така че за отпадък, който да бъде депониран, трябва да остава съвсем минимално количество", каза Николай Сиджимов. В почти всички региони работят такива системи.

"Това, което те произвеждат не е остатъчен продукт, не е гориво за централите. Той си е наистина един отпадък, който трябва допълнително да бъде обработен, защото в момента се извличат само тези суровини, които имат някаква пазарна стойност и твърде голям процент остава. За съжаление в този отпадък все още има някои материали, които не са подходящи за изгаряне."

"Централите, които биха могли да бъдат използвани, все още нямат нужната технология, за да го правят без проблеми за околната среда, ако наистина такива неподходящи отпадъци все още се намират в горивото, което те използват", допълни Николай Сиджимов.