Общо 30 097 тона ненужни дрехи и обувки са оползотворени през 2020 г., съобщава Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба.

70% от тях са подготвени за повторна употреба, като 24 013 тона са изнесени за пазари в Източна Европа, Азия и Африка. В т.нар. second-hand магазини у нас пък се продава около 10% от сортирания текстил.

Негодният за повторна употреба текстил се предава за различни видове оползотворяване и рециклиране.

1721 тона текстилни изделия са събрани чрез обслужването на специализирани контейнери за текстилни отпадъци в България. Почти 70% от тях са събрани в София.

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране

Към момента Асоциацията има разположени над 200 контейнера в 12 общини в страната. Ако тези дрехи бяха станали част от общия битов отпадък или изхвърлени на неподходящо място, те щяха да генерират повече от 400 тона въглеродни емисии - това се равнява на СО2 емисиите, които би генерирал автомобил при изминаването на 1 милион и 200 хиляди километра, посочват от Асоциацията.

У нас все още няма въведена система за разделно събиране на текстил, но според Плана за кръгова икономика на Европейската комисия до 2025 г. във всяка страна член на ЕС отпадъците от текстил трябва да бъдат разделно събирани.