Новата тикет система на градския транспорт в София ще струва 73 248 150 лв. без ДДС.

Новата тикет система ще бъде направена от консорциума "Си Ен Ес- София Тикетинг Систем", който получи най-много точки и предложи най-ниска цена на обществената поръчка за изграждане на тикет системата за обществения транспорт в София. 

Консорциумът обединява компаниите "Компютърнет Сървисиз" ООД и "Асис Електроник Ве Билишим Системлери" Аноним Ширкети" и "Тикси" АД. Подизпълнител е "Макстел" ООД.

Жалба отново спира обществената поръчка за тикет системата в София

Жалба отново спира обществената поръчка за тикет системата в София

От Центъра за градска мобилност ще изчакат

Съгласно условията на обществената поръчка консорциумът трябва да изгради новата тикет система в рамките на 24 месеца. Предвижда се още въвеждане в експлоатация на повече от 15 000 устройства, на над 1 350 напълно оборудвани превозни средства от 4 типа транспорт, монтаж на оборудване в 11 депа, 52 метростанции, над 80 търговски обекта, интеграция на съществуващите системи, обучението на 3 000 служители на ЦГМ и транспортните оператори.

Новата тикет система ще донесе повече удобства за пътниците, тъй като ще може да се използва 1 превозен документ за различните видове транспорт. Този документ ще може да се зарежда и от всички видове мобилни устройства. Това ще сложи край на опашките според ЦГМ.

Ще се монтират камери във всички превозни средства, което ще повиши сигурността. Борбата с гратиса също така ще бъде по-ефективна.

Чрез системата в реално време ще се знае каква е натовареността на линиите и ще се взимат бързи решения, за да няма претъпкани автобуси, тролейбуси или трамваи.

Стартира процедурата за новата тикет-система в София

Стартира процедурата за новата тикет-система в София

Ще бъде готова след 2 години

Припомняме, обществената поръчка стартира на 20 март 2018 година.
Постъпили са 10 оферти от следните участници:

  1. "Интелигентен градски транспорт София" ДЗЗД;
  2. Обединение "С & Т - Контрон Юръп" ДЗЗД;
  3. Консорциум "Е- тикет Систем 2018";
  4. Консорциум " Си Ен Ес- София Тикетинг Систем";
  5. "Менница Полша" АД;
  6. Консорциум "Софер";
  7. Консорциум "Кортел";
  8. Обединение "София Ей Еф Си 2018" ДЗЗД;
  9. "ЕТРА" АД;
  10. Консорциум "Стекард" ДЗЗД.

Комисията е установила, че Обединение "С & Т - Контрон Юръп" ДЗЗД, "ЕТРА" АД, Консорциум "Стекард" ДЗЗД и Обединение "София Ей Еф Си 2018" ДЗЗД имат пропуски и неясноти в подадените документи. Тези фирми не отговаряли и на посочените изисквания на поръчката, поради което са отстранени от участие в поръчката.

88 млн. лв. прогнозира ЦГМ за системата за електронни билети

88 млн. лв. прогнозира ЦГМ за системата за електронни билети

И през 2019 г. системата няма да бъде отворена