Министерството на труда и социалната политика отрича внушения в социалните мрежи за "масово убийство на деца с увреждания, заключени в къщички на ужасите".

В своя официална позиция от ведомството подчертават, че всички домове за деца с увреждания са били закрити още през 2015 г., а изведените от тях деца са настанени в социални услуги с близка до семейната среда, където получават грижи спрямо индивидуалните си потребности.

Това е публично достъпен и лесно проверим факт, който опровергава разпространяваните лъжи за "жестоко и системно убийство на децата с увреждания", категорични са от МТСП.

Те посочват, че деинституционализацията на грижата за деца е най-мащабната и значима реформа в социалната сфера, която се реализира с усилията на всички правителства и заинтересовани страни у нас от над 10 години.

МТСП отрича да има нарушения на човешките права в домовете за деца

МТСП отрича да има нарушения на човешките права в домовете за деца

Министерството разкритикува доклад на Интернационала за правата на хората с увреждания

По данни на социалното министерство в резултат на целенасочената от 2010 г. до момента броят на децата в специализираните институции е намалял с над 94% - от 7 587 деца през 2010 г. до 435 деца към 31 август тази година.

Твърди се и че с над 86% са намалели и специализираните институции за деца с - от 137 през 2010 г. до 18 към края на 2020 г. Закрити са 119 специализирани институции, като през първия етап от изпълнение на реформата са били закрити всички домове за деца с физически увреждания и интелектуални затруднения, както и домовете за деца от 4 до 7 години.

Към 31 август 2020 г. в страната са разкрити 635 социални услуги за деца, с общ капацитет 14 579 при едва 241 през 2010 г.

От социалното министерство посочват, че деинституционализацията не е само закриване на домове, а и превенция на изоставянето на деца и развиване на услуги в общността с цел осигуряване на качествена и достъпна грижа за децата и техните семейства.

Според тях е недопустимо детски съдби да бъдат използвани за политически цели. По тази причина се противопостяват на опитите обществеността да се манипулира с неверни твърдения.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции