Открита е положително реагирала овца на бруцелоза в стадото на частен стопанин в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил. Това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните (БАБХ)

Заболяването е опасно за здравето и на животните, и на хората

Започнало е взимане на проби за изследване за бруцелоза на всички едри, дребни преживни животни, отглеждани в село Вуково.

В селото се отглеждат 28 овце и 21 кози.

Съмнения за чума по овцете и в Благоевградско
Обновена

Съмнения за чума по овцете и в Благоевградско

Има забрана за излизане и паша

Животните положително реагиралите за бруцелоза подлежат на незабавно умъртвяване по хуманен начин.

БАБХ налага забрана за придвижването на домашни животни към и от животновъдните обекти в селото.

Изключение правят животните, предназначени за незабавно клане при гарантиране здравния статус на животните. 

Изследват за чума животни в Елхово

Изследват за чума животни в Елхово

Не трябва да има смесване на стадата

Наличните мляко и млечни продукти в обекта със случая на бруцелоза животно също ще бъдат унищожени.