Централната избирателна комисия определи правилата за избирателните списъци за изборите на 4 април, съобщава БНР.

Списъците за гласуване, включително и тези за подвижна избирателна кутия, в която ще гласуват хора с увреждания при подадени поне 10 заявления, се съставят от кметове и общински администрации.

В секции в лечебни заведения, домове за възрастни, социални услуги, местата за задържане и лишаване от свобода или на плавателни съдове под български флаг списъците се съставят от съответните ръководители и от капитаните.

Списъците се съставят по постоянен адрес. Хората, които са подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 20 март включително, се вписват в списъка по настоящия им адрес.

6 732 316 са избирателите у нас за вота през април

6 732 316 са избирателите у нас за вота през април

ЦИК публикува предварителните списъци

В списъците се вписват имената на българските граждани, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание "лишаване от свобода".

Предварителните списъци се обявяват на 22 февруари - 40 дни преди деня на вота, на видно място и на сайта на съответната община.

От списъци се заличават имена на избиратели, които до деня на вота са загубили правото си да гласуват, тъй като са поставени под запрещение, изтърпяват наказание "лишаване от свобода", загубили са българско гражданство или са починали. Това става автоматизирано при отпечатването.

Отказите за заличаване подлежат на обжалване пред съда в двудневен срок. До два дни съдът се произнася на открито заседание, като решението не подлежи на обжалване.

ЦИК прие правилата за предизборната кампания

ЦИК прие правилата за предизборната кампания

Тя стартира на 5 март