Наднормени стойности на серен диоксид са измерени вчера в Гълъбово, сочат данните от бюлетина за качеството на атмосферния въздух, публикуван в интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда.

Измерените превишения на средночасовата норма са 2,8 пъти, на средноденонощната норма – 1.07.

От РИОСВ в Стара Загора посочват, че превишенията се дължат на наслагване на емисии от ТЕЦ в комплекса "Марица Изток".

Освен това в 12 града вчера са били измерени количества от прахово замърсяване над нормалните стойности. Най-замърсен е бил въздухът в Пловдив, Русе и Смолян, където са измерени стойности на превишение над допустимите норми от над 1.70. .

Освен това в градовете София, Бургас, Несебър, Девня, Враца, Видин, Плевен, Ловеч,  Кърджали стойностите на превишение са между 1.03 и 1.50.

Причина за превишенията на средноденонощната норма на фини прахови частици е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.