1 103 места за настаняване с над 10 легла са функционирали в страната през май по време на извънредното положение. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 30 500, а на леглата - 61 100.

В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 52.6%, а броят на леглата в тях - със 74.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г., е 116 100, което е с 92% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад на нощувките (с 97.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

162 500 нощувки в хотелите у нас през март въпреки извънредното положение

162 500 нощувки в хотелите у нас през март въпреки извънредното положение

В страната са функционирали 1662 места за настаняване

През май в хотелите с 1 и 2 звезди са реализирани 41.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 54.4% - на българи. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 34.9% от нощувките на чужди граждани и 15.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 24% и 30.2%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през май 2020 г. намалява с 91.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 48 900. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 97.9%, така и при българските - с 86.1%. Сънародниците ни, нощували в местата за настаняване през май тази година, са 43 100 и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 5 800 и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 67.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 6.8%, като намалява с 14.5% спрямо май 2019 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 8.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 6.3%, и хотелите с 4 и 5 звезди - 4.6%.

Приходите от нощувки през май 2020 г. са 5.4 млн. лв., или с 92.9% по-малко в сравнение с май миналата година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 96.6%, така и от български граждани - с 85.8%.