Председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова ще даде началото на следващото издание на Националния конкурс за отлична туристическа дестинация по проект EDEN.

Темата за настоящата година е "Туризъм и защитени територии". Насловът на националния конкурс е "952: Природата ви приветства!", съобщи БТВ.

Проектът се провежда чрез съфинансиране от страна на Европейската комисия и националния бюджет.

Главната цел е популяризирането на нови туристически дестинации в защитени територии и забележителности, включени в мрежата на Натура 2000.

Друга цел на събитието е и постигане на икономически растеж чрез осигуряване на разнообразие и високо качество на туристическите услуги, като в същото време се цени природата и защитените територии.

Подборът и популяризирането на Отличната българска туристическа дестинация ще допринесе за засилване на устойчивото развитие на туризма в България чрез популяризиране на ценности като респект към околната среда, многообразие от нетрадиционни туристически дестинации, добри практики и нови възможности за привличане на туристи в слабо развити туристически райони.