От Националния статистически институт (НСИ) отбелязват ръст в броя на местата за настаняване през ноември 2021 г. Към този момент в страната са функционирали 1569 обекта с повече от 10 легла. В това число влизат хотели, хижи, къщи за гости, мотели, къмпинги и други места за настаняване. ). Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата - 93.7 хиляди. Общият брой на местата за настаняване бележи ръст от 4% в сравнение с ноември 2020 г., съобщават от НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано увеличение както при чуждите така и при българските граждани.

През ноември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.2% от нощувките на чужди граждани и 30.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.4 и 33.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2021 г. се увеличава с 47.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 203.9 хил. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2021 г., са 155.2 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 48.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 71.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Снимка 559961

Източник: news.bg

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 15.6%, като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с ноември 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 18.3%, следват обектите с 3 звезди - 15.8%, и с 1 и 2 звезди - 12.4%.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. са се увеличили с 61.2% в сравнение с тези през ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева.

НСИ отчита леко увеличение на местата за настаняване през август 2021 г. в сравнение с 2020 г.

НСИ отчита леко увеличение на местата за настаняване през август 2021 г. в сравнение с 2020 г.

Приходите от нощувки през август 2021 г. се увеличават със 79.8% в сравнение с август 2020 г.