Върховният представител на ЕС за външната политика увери министъра на външните работи на Китай, че блокът не иска студена война, след като Общността обвини Пекин в дезинформационна кампания около коронавируса, информира АФП.

"Казах му: "Не се тревожете, Европа няма да предприема никаква студена война с Китай", обяви Жозеп Борел след разговори с китайския външен министър Уан И.

Днес Европейската комисия обяви, че Общността засилва борбата с дезинформацията. Брюксел посочва Русия и Китай като двата основни източника на дезинформация.

Русия и Китай разпространяват фалшиви новини, за да отслабят Европа

Русия и Китай разпространяват фалшиви новини, за да отслабят Европа

Русия и Китай отхвърлят обвиненията

Оценката на постигнатото в борбата с дезинформацията около пандемията от коронавирус и предложените бъдещи действия са в отговор на възложената от европейските лидери през март 2020 г. задача за решителна борба с дезинформацията и за укрепване на устойчивостта на европейските общества. Пандемията от коронавирус бе придружена от масирана вълна от невярна или подвеждаща информация, включително опити за оказване на влияние върху европейските граждани и вмешателство от външни на ЕС субекти във вътрешноевропейските дебати. 

"Дезинформацията по време на пандемията от коронавирус е смъртоносна. Наш дълг е да защитим своите граждани, като им посочим невярната информация и разобличим онези, които ги подвеждат. В днешния все по-технологичен свят, в който мечовете са заменени с клавиатури и целенасочените мероприятия с цел повлияване, както и кампаниите за дезинформация са вече обичайни оръжия за някои държавни и недържавни субекти. Наложително е Европейският съюз да вземе мерки и да отвърне подобаващо", обяви Борел.

Комисията посочва няколко аспекта за постигане на по-силен и по-устойчив ЕС:

Разбиране — на първо място е важно да се разграничи незаконното съдържание от онова, което носи вреди, но не е незаконно. Освен това е налице размиване на границите между различните форми на лъжливо или подвеждащо съдържание: от дезинформацията, която се определя като преднамерена, до погрешната информация, която може да е представена без умисъл. Мотивите също могат да бъдат най-различни — от целенасоченото провеждане на мероприятия за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти до чисто користни подбуди. Всяко от тези предизвикателства трябва да бъде посрещнато подобаващо. Освен това е нужно повече данни да се предоставят и подлагат на обществен контрол и да се подобри капацитетът за анализ.

Пекин се защити: Китай е жертва на дезинформация, а не инициатор

Пекин се защити: Китай е жертва на дезинформация, а не инициатор

Ведомството отговори на доклад на Европейския съюз, в който се твърди, че има "значителни доказателства" за тайни китайски операции

Комуникация — по време на кризата ЕС активизира работата си по осведомяване на гражданите относно рисковете и засили сътрудничеството си с други международни субекти срещу дезинформацията. Публикуваните от Комисията опровержения на митовете около коронавируса са били разгледани над 7 милиона пъти. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), заедно с Комисията, засили стратегическата комуникация и публичната дипломация в трети държави, включително в съседните на ЕС държави. Чуждестранни субекти и някои трети държави, по-специално Русия и Китай, се опитаха целенасочено да повлияят и проведоха кампании по дезинформация в ЕС, в нейните съседни държави и в световен мащаб. Така например, Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към ЕСВД разкри и разобличи над 550 дезинформационни стереотипи от прокремълски източници и ги публикува на уебсайта EUvsDisinfo.

Сътрудничеството има изключително важна роля в борбата с дезинформацията:

  • с Европейския парламент и Съвета и между институциите на ЕС и държавите членки по установените канали, като например системата за ранно предупреждение и интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи. Тези канали ще бъдат доразвити, за да се подсили капацитетът и да се подобрят анализът на риска и докладването на крайно важна информация в състояние на криза.
  • с международните партньори, сред които са СЗО, страните от Г-7 в рамките на Механизма за бързо реагиране, страните от НАТО и други. Това доведе до засилен обмен на информация, дейности и най-добри практики. Сътрудничеството следва да се задълбочи с цел един по-адекватен отговор на чуждестранното прокарване на влияние и дезинформация.
  • ЕС ще окаже по-силна подкрепа и съдействие на представителите на гражданското общество, независимите медии и журналистите в трети държави по линия на пакета "Екип Европа", както и на усилията за наблюдение на нарушенията на свободата на печата и застъпничеството за по-безопасна медийна среда.
  • Освен това, много потребители бяха подведени да закупят на завишени цени безполезни или потенциално опасни продукти и платформите премахнаха милиони некоректни реклами. В борбата с практиките, които нарушават законодателството за защита на потребителите, Комисията ще продължи да си сътрудничи с онлайн платформите и да подкрепя мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, съставена от национални органи.

Прозрачност — Комисията следи отблизо действията на онлайн платформите в съответствие с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Необходими са допълнителни усилия, повишена прозрачност и по-голяма отчетност:

  • платформите следва да представят месечни доклади с по-подробни данни относно действията им за поощряване публикуването на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията за коронавируса и на свързаните с нея реклами. Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти — във всички държави членки и на всички езици — и с анализаторите, както и да бъдат по-прозрачни относно начините, по които прилагат своите политики за осведомяване на потребителите, които са засегнати от дезинформация.
  • Комисията настоятелно призовава и други заинтересовани страни, които все още не са подписали кодекса, да участват в тази нова програма за докладване.
  • на основата на постигнатото от новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии, ЕС ще окаже по-сериозна подкрепа на проверителите на факти и анализаторите.

Ако искаме да отговорим подобаващо на дезинформацията, трябва да гарантираме свободата на словото и плурализма на демократичния дебат, отбелязва Комисията и допълва, че кризата показа, че свободните и независими медии представляват основна услуга, защото осигуряват на гражданите надеждна и проверена информация, която спомага за спасяването на живот. ЕС ще засили подкрепата си за независимите медии и журналисти в ЕС и по света. Комисията призовава държавите членки да положат допълнителни усилия, за да гарантират, че журналистите могат да работят безопасно, и за да се възползват максимално от икономическите мерки на ЕС и от пакета от мерки за възстановяване, за да окажат подкрепа на медиите, които са били сериозно засегнати от кризата, при спазване на тяхната независимост.

Коронавирус: ЕС "гледа да не се конфронтира с Китай във връзка с жертвите"

Коронавирус: ЕС "гледа да не се конфронтира с Китай във връзка с жертвите"

За разлика от САЩ и Великобритания

Разширяването на възможностите и правата на гражданите и повишаването на тяхната осведоменост, както и на устойчивостта на обществото предполага техният глас да се чува в демократичния дебат чрез защита на достъпа до информация и на свободата на словото, поощряване на медийната и информационната грамотност на гражданите, включително на критичното мислене и цифровите умения. Това може да се постигне чрез проекти за медийна грамотност и подкрепа за организациите на гражданското общество.

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г.

В края на април се появи информация, че Китай се е опитал да блокира доклад на ЕС, в който Пекин се обвинява в разпространение на дезинформация.