Съветът на Европейския съюз прие в понеделник 17,5 милиарда евро фонд за справедлив преход (JTF), целящ "да направи зеления преход справедлив и приобщаващ". 

Фондът ще включва 7,5 милиарда евро на разположение за бюджетни задължения за периода 2021-2027 и 10 милиарда евро от инструмента за възстановяване за 2021-2023.

"Фондът за справедлив преход ще финансира проекти, които ще облекчат социално-икономическите разходи за общности в ЕС, които са силно зависими от изкопаеми горива или индустрии, интензивни на парникови газове и трябва да диверсифицират местната икономика", се казва в изявление на Съвета.

Българското общество не вижда големи ползи от "Зелената сделка"

Българското общество не вижда големи ползи от "Зелената сделка"

Едва 51% от българите са информирани по темата

JTF е насочен към малки и средни предприятия, включително стартиращи фирми и създаването на нови фирми, като се подчертава "подпомагане на хората да се адаптират към нови възможности за заетост чрез инвестиции в обучение и преквалификация на работници и търсещи работа, помощ при търсене на работа като както и мерки за социално включване."

Той също така ще подкрепи "научни изследвания и иновации, трансфер на модерни технологии, достъпна зелена енергия и съхранение на енергия, декарбонизация на местния транспорт, дигитализация и подобряване на кръговата икономика, включително чрез предотвратяване на отпадъците".

Радев притеснен за поносимостта на зелената сделка

Радев притеснен за поносимостта на зелената сделка

Европейския съвет обсъжда и създаването на европейски цифров сертификат за Covid-19