Заради разпространението на коронавируса Гърция въвежда допълнителни мерки за ограничаване на придвижването между отделните области, които влизат в сила от днес, съобщиха от МВнР.

Ограничаването на движението между областите на страната цели да се сведат до минимум контактите по време на предстоящите Великденски празници, за да се намали разпространението на COVID-19.

По информация на посолството ни в Атина решението ще бъде в сила до 06:00 ч. на 10 май 2021 г. и важи за територията на цялата страна.

Гърция имунизира срещу COVID-19 с J&J от 5 май

Гърция имунизира срещу COVID-19 с J&J от 5 май

След като ЕМА се произнесе за ваксината

Изключения се допускат единствено в следните случаи:

1. Придвижване от и до работното място след представяне на удостоверение за движение с цел работа, в което е посочено началото и края на работния ден. Удостоверението се проверява от контролните органи в Регистъра на човешките ресурси и Информационната система "ERGANI" на Министерството на труда и социалните въпроси.

2. По здравословни причини, единствено в случай на придвижване към болница, за което се изисква удостоверяване от съответния компетентен здравен орган. Изключение правят извънредни и спешни случаи.

3. Еднократно придвижване до постоянен адрес по местоживеене, което се доказва с удостоверение, специално предназначено за целта - то се получава безплатно от уебсайта https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis или с представяне на копие от декларация за платен данък върху доходите E1.

4.Пътуване за погребение при условията, предвидени от закона. Гражданинът, който се придвижва за погребение, е длъжен да представи на компетентните органи смъртния акт и разрешителното за погребение. Общото време за пътуване в този случай не може да надвишава 48 часа.

5. Пътуване на разведени или разделени родители, когато е необходимо за осигуряване на комуникацията на родителите и децата. Пътуващият родител е длъжен да представи на компетентните органи в случай на развод - съдебно решение, или в случай на раздяла - съответната декларация по закон.

На гражданите, които нарушат ограничителните мерки за движение, се налага административна глоба от 300 евро.

В случай, че гражданин представи фалшиви доказателства за съответната причина за пътуване, се налага административна глоба от 500 евро.

Във връзка с новите мерки от МВнР напомнят на българските граждани, че няма промяна в известния минимален кръг основания за влизане в Република Гърция. Пътуването с цел туризъм не е сред тях. Всяко влизане в Гърция следва да бъде обосновано със съответните, подкрепящи основанието, документи.

Гърция открива туристическия сезон на 15 май

Гърция открива туристическия сезон на 15 май

Ваксините, самотестването и по-доброто метеорологично време