Обществената поръчка за прединвестиционно проучване на трасето на тунел под Петрохан е възложена на Обединение "Петрохан 2019", с участници "Трансконсулт 22" ООД и "Университет по архитектура, строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране" ЕООД.

Отвориха шест оферти за тунел под Петрохан

Отвориха шест оферти за тунел под Петрохан

След финала на прединвестиционното проучване следва ОВОС

Стойността на договора е 330 хил. лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 180 дни. Договорът е подписан от Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

7 фирми се явиха на конкурса за проучване на тунел под Петрохан

7 фирми се явиха на конкурса за проучване на тунел под Петрохан

Критерият е "икономически най-изгодна оферта"

Изпълнителят ще трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан. Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението. На проучване подлежат и необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране. След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Припомняме, че през 2018 година правителството взе решение за изграждане на тунел през Петрохан, след като в продължение на години жители на Северозапада протестираха с искане за това.Идея за изграждане на такъв скоростен път се появява още през 80-те години на миналия век, но изпълнението й бе постоянно отлагано.

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Нанков обяви, че коридор 4 и тунела винаги са били приоритет