Шест са отворените ценови оферти за прединвестиционно проучване за трасето на тунел под прохода Петрохан по трасето Монтана-София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни.

Отворени са ценовите предложения на допуснатите участници:

Очаква се бъдещият изпълнител да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунел под прохода Петрохан.

Пътният габарит на направлението ще бъде определен на база на извършеното проучване.

В проучването ще се види какви са капиталовложенията за реализацията на проекта. Ще бъдат изчислени както разходите за поддържане, така и годишната издръжка на пътя и пътните съоръжения след построяването им.

Кабинетът одобри изграждането на скоростен път София-Видин и тунел под Петрохан
Обновена

Кабинетът одобри изграждането на скоростен път София-Видин и тунел под Петрохан

Държавата подготвя за концесия тунела под Петрохан

Етапът след прединвестиционното проучване е процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На нейна база ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

Когато екооценката (ОВОС) влезе в сила, ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Северозападът празнува 3 март и тунел под Петрохан

Нанков обяви, че коридор 4 и тунела винаги са били приоритет