72 процента от българите на възраст над 16 г. определят здравния си статут като добър или много добър, показват данни от анализ на Евростат за 2017 г. по повод предстоящия Световен ден на здравето 7 април.

Разбивката на данните разкрива, че 75,6% от мъжете у нас определят здравния си статут като добър или много добър, а при жените - 68,8%.

Класификацията включва пет нива на самоопределяне на здравния статут: много добро, добро, задоволително, лошо и много лошо.

Седем от 10 души на възраст над 16 г. в ЕС определят здравния си статут като добър или много добър - средният показател за Общността е 71,5% (74,2 на сто при мъжете и 69,1% при жените), което означава, че българите са в средата.

По-малко от 1 на десет души (8%) оценява нивото си на здравословно състояние като лошо или много лошо в ЕС.

Най-високо се самооценяват в Ирландия (82,4%), Кипър (78%), Италия, Швеция, Холандия и Малта, а най-ниско в Литва и Латвия (44%), Португалия (49%), Естония (53%), Полша и Унгария (59%).

По възрастови групи в ЕС данните показват: 88% от мъжете и 87% от жените на възраст между 16 и 44 г. определят здравето си като добро или много добро; 69% при мъжете и 65% при жените между 45 и 64 г. и 45% при мъжете и 39 на сто при жените на възраст 65 и над 65 г.