Коалиция "За да остане природа в България" планира обжалване на решението за промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин" и смята да инициира наказателни процедури в Европейската комисия.
Това се казва в позиция, разпратена до медиите от коалицията природозащитни организации.

От "За да остане природа в България" припомнят позицията си по отношение на природния парк "Пирин" в 6 точки:

  • Не подкрепяме проекта за изменение на плана за управление на парк "Пирин", направено от Община Банско;
  • Всяко изменение на план за управление подлежи на процедура за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000;
  • Не подкрепяме ново строителство на писти и спортни съоръжения в националните паркове. Това за нас е нарушение на Закона за защитените територии;
  • В националните паркове могат да се изграждат само инфраструктура за посетителите, след екологична оценка и оценка за съвместимост и съответна конкретна промяна на плана за управление;
  • Решението на Министерски съвет от днес, 28 декември, ще бъде обжалвано в съда и ще настояваме пред ЕК за две наказателни процедури;

Строителството само на втори кабинков лифт, без увеличение на ски зоната с нови лифтове и писти, не е финансово изгодно, посочват още от екокоалицията.

Бивш екоминистър обори еколозите за втория лифт на Банско
Обновена

Бивш екоминистър обори еколозите за втория лифт на Банско

Концесията противоречала на първоначалния договор, а и в него са открити противоречия, призна Нона Караджова

Според "За да остане природа в България" с днешното си решение Министерски съвет "прескача" Закона за защитените територии и европейската директива за природните местообитания и допуска мащабни строителство и сечи в Пирин.

Промяната в действащия план за управление на националния парк се приема без да се оцени какво въздействие ще има това върху природата и пейзажа на планината, перспективите за диверсификация и растеж на местната икономика и състоянието на обекта от световното наследство на ЮНЕСКО.

Борисов за Пирин - нито тухла, нито керемида, нито колиба

Борисов за Пирин - нито тухла, нито керемида, нито колиба

Премиерът убеден, че решението не би могло да бъде уязвимо

С последните промени, според природозащитниците, в три от зоните на парка строителството става допустима дейност, като това ще се разпростре на обща площ от 48% от парка. За зоната за туризъм "изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура" е изрично записано. Досега това можеше да се извършва едва на площ от 0,6% от парка. Това засяга най-ценното богатство на парка - столетните мурови и борови гори.

Практически решението позволява дейности, които са забранени от Закона за защитените територии, каквито са строителството на нови ски писти и съоръжения и водохващания. Законът позволява ремонта на съществуващи спортни съоръжения, но не и строителството на нови. Изрично позволените водохващания са само такива за питейни нужди, докато в случая става дума за водохващания, вероятно планирани за изкуствен сняг, без какъвто зоната не може да функционира.

Вторият лифт на Банско няма да разклати коалицията, категоричен Нено Димов

Вторият лифт на Банско няма да разклати коалицията, категоричен Нено Димов

Планът и концесионият договор за втория лифт в Банско влизат за обсъждане догодина

Кабинетът гласува и второ решение - ако има реално инвестиционно намерение за втори кабинков лифт, то трябва да се подложи на процедура по изменение на плана за управление на парка и съгласуване с екологичното законодателство, посочват още от "За да остане природа в България".
Това решение, възложено на Министъра на околната среда и водите, повтаря вече съществуващи негови задължения, които той не изпълнява.

Според природозщитниците от решението става още ясно, че дебатът за втори лифт на Банско има за цел да отклони и манипулира общественото мнение, докато решението за промяна в плана за управление дава зелена светлина за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в Пирин.

Нено Димов оттегли промените за концесията на Банско

Нено Димов оттегли промените за концесията на Банско

Втори лифт не може без промяна в плана за управление на Пирин