Държавните институции често се оправдават със служебната и търговска тайна, за да отказват на гражданите достъп до информация - смятат от Фондация "Програма достъп до информация".

По думите на нейния председател Гергана Жулева по този начин много често се прикриват документи, които свидетелстват за корупция, съобщава БНР.

В доклада на фондацията се споменава още, че около 85% от държавните институции са създали свои страници в интернет.

Според Жулева повечето от сайтовете са с рекламна цел и не хвърлят достатъчна прозрачност върху дейността и извършеното от тях по различни проекти.

По думите на Александър Кашъмов - съпредседател на фондацията - особен случай при отказ на достъп до обществена информация е, когато от институциите се позовават, че става дума за търговска тайна, издаването на която би могло да засегне интерес на трето лице.

Стана ясно, че за миналата година във фондацията са постъпили около 300 сигнала за отказ на достъп до обществена информация, като половината от отказите са мълчаливи, а другите - необосновани.