Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на "Монтажи" ЕАД. През 2018 г. Министерският съвет отпуска 500 млн. лв. за спешен ремонт на язовири, като за целта с посочената сума е увеличен капиталът на "Държавна консолидационна компания"(ДКК) ЕАД. По-късно ДКК е възложила ремонтните дейности на язовирите на своето дъщерно дружество "Монтажи" ЕАД, като за тази цел му е предоставила отпуснатите от Министерски съвет средства. Не е ясна формата на възлагане към "Монтажи" ЕАД.

Опитите да се получи информация за капацитета на дружеството-изпълнител; за гаранцията на изпълнените дейности; за ползваните подизпълнители и как са избрани те; за подадените оферти и методиката за тяхното оценяване; сключвани ли са анекси; усвояемост на средствата и др., остават без резултат.

БСП иска Сметната палата да види кой отваря матрьошките
Обновена

БСП иска Сметната палата да види кой отваря матрьошките

Румен Гечев: Някои чекмеджета се пълнят всеки ден, но защо не се пълнят язовирите

В тази връзка се предлага Сметната палата да извърши одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.