WWF иска Ревизоро да въведе по-строги мерки за опазването на Рилските езера. В позицията си те заявяват, че искат спиране на лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Според тях то може да бъде извършено от министъра на околната среда и водите.

Причина затова е, че според тях, през последните години условията за местната екосистема са допълнително влошени заради непрекъснато растящият човешки натиск, осигурен от лифта, прокаран до езерата, както и от незаконните джипове-таксита, които качват желаещи да посетят мястото.

Според WWF един от проблемите, свързан с опазването на Рилските езера е, че не е издадена заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на технически проект за описаните в проекта на парка дейности.

Полицията отрича джипове отново да се движат до Рилските езера

Полицията отрича джипове отново да се движат до Рилските езера

Ситуацията била под пълен контрол

Добромир Добринов от WWF коментира, че на 11 септември тази година парковата дирекция проведе среща със заинтересованите страни, на която увери, че няма да се увреждат природни местообитания, опазвани в Защитена зона "Рила", съвпадаща с границите на парка, но не показа къде точно ще са новите каменни пътеки спрямо местообитанията.

На срещата стана ясно, че изпълнителите планират да ползват скали и камъни от района, за да изградят натрошена настилка за въпросните пътеки. Това е огромно количество скален материал, който ще се отнеме от територията на парка и ще превърне района в строителна площадка.

По този начин защитената територия и защитената зона ще бъдат допълнително увредени, а представителите на видове, които ползват за убежище камъните или търсят там храна, ще бъдат унищожени. Това налага изводът, че проектът на НП "Рила" вероятно ще увреди природното местообитание, за чието уж подобряване е изготвен, както и други природни местообитания и видове, опазвани в Защитена зона "Рила" и в националния парк, добави още той.

Опашка от хиляди туристи се изви за лифта към Рилските езера

Опашка от хиляди туристи се изви за лифта към Рилските езера

Подстъпите до лифта са напълно блокирани от автомобили

Те предлагат маркиране на пътеките за ползване в прилежащите територии на езерата само с боя, нанесена на камъни на определено разстояние един от друг по периферията на избраната пътека.

Засилен контрол при движението на посетителите по новомаркираните пътеки.

Припомняме, че на 13 август със заповед на министъра на околната среда и водите забрани превозване на туристи до езерата с джипове.