Цените на топлинна и електрическа енергия са незаконни, става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който уважи протест на Върховна административна прокуратура (ВАП), информира държавното обвинение. С решението на КЕВР се повишават цените на топлинната енергия с повече от 25 процента.

Решението е по протест на ВАП пред Административния съд на решение на КЕВР от 7.04.2017 г., с което се изменят пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия.

КЕВР не чу гражданите - парното скача най-малко с 18%

КЕВР не чу гражданите - парното скача най-малко с 18%

Най-голямо е увеличението в Плевен - 37,40%

Върховна административна прокуратура оспори решението на КЕВР с аргументи, че КЕВР няма компетентност да издаде протестираното решение.

Освен това е установено, че към датата на започване на административното производство по инициатива на КЕВР все още не са били утвърдени нови цени на природния газ, въпреки че това е посочено като довод от Комисията за повишение на въпросните цени. Въпреки това е проведено административно производство и са определени нови по-високи цени, като стореното е без основание.

Първоначалното решение на Административния съд в София от 2018 г. е да отхвърли протеста на прокуратурата, но след подаден касационен протест ВАС е уважило доводите. С решението на съда се отменя решението на КЕВР от април 2017 г.

По-късно през деня от КЕВР съобщиха, че във връзка с решение на Върховния административен съд от 08.12.2020 г., с което окончателно се отменя решението на КЕВР от 7.04.2017 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, считано от 7.04.2017 г., Комисията понастоящем се запознава с мотивите на съдебното решение.

Решението се отнася за цените на Топлофикация София" ЕАД, "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за гр. Пловдив, "Топлофикация Плевен" ЕАД, "Топлофикация Бургас" ЕАД, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, "Топлофикация Враца" ЕАД, "Топлофикация ВТ" АД, гр. Велико Търново, "Топлофикация-Разград" ЕАД, "ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД, гр. Пловдив, "Овергаз мрежи" АД - ЛОЦ Овча купел, "КОГРИЙН" ООД, гр. Първомай, "Оранжерии Гимел" АД, ТЕЦ "Оранжерия 500 дка", "Оранжерии Гимел" АД, ТЕЦ "Оранжерия 200 дка", "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД, ТЕЦ "Оранжерия Левски", "ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО" АД, "З-Пауър" ООД, ЧЗП "Румяна Величкова", "Алт Ко" АД, "Биовет" АД, "Декотекс" АД, "Зебра" АД, "Унибел" АД, "Димитър Маджаров - 2" ЕООД, "Овердрайв" АД, "МБАЛ - Търговище" АД, УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, "Топлофикация Петрич" ЕАД, "Коген Загоре" ЕООД.

Прокуратурата оспорва правила на КЕВР за определяне на цените на водата

Прокуратурата оспорва правила на КЕВР за определяне на цените на водата

Ситуацията е изцяло в ущърб на потребителите на ВиК услугите

Припомняме, Върховната административна прокуратура протестира и решението на Административен съд София, с което не бе уважен и протеста й на решението на КЕВР за повишаване на цената на природния газ по заявлението на "Булгаргаз" ЕАД от 1 април 2017 г. Тогава увеличение бе с 29.6%.

Новите цени на електрическата енергия и топлинната енергия, които КЕВР обяви през 2018 година също бяха атакувани със сигнал. Средното покачване на цената на електрическата енергия тогава бе с 2,03%, а на топлинната енергия с 7,33%.

Нямаме отношение към КЕВР, не се меся, отсече Борисов

Нямаме отношение към КЕВР, не се меся, отсече Борисов

Според премиера на всеки управляващ му трябва независим регулатор