Софийският градски съд не даде ход на делото срещу шестимата длъжностни лица от ръководството на "Напоителни системи" ЕАД - изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите.

Причината - адвокатът Йолинка Станева, защитник на един от обвиняемите по делото - Божидар Василев, не се яви пред съда поради здравословни причини.

Съдът насрочи делото за 5 юни 2018 година от 10 часа.

6 шефове в "Напоителни системи" с обвинение от прокуратурата

6 шефове в "Напоителни системи" с обвинение от прокуратурата

Обвиняемите са изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите

Припомняме обвиненията срещу шестимата длъжностни лица от ръководството на "Напоителни системи" ЕАД.

Първият - Стайко Ганчев, бивш изпълнителен директор на дружеството. Спрямо Ганчев е повдигнато обвинение за това, че на 24 февруари 2012 година в качеството си на изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД той е сключил неизгодна за дружеството сделка с "НС Агро" АД - гр. Добрич. Според обвинението такъв договор не е било необходимо да се сключва, от което е произлязла вреда за дружеството в размер на 20 000 лв.

Ганчев е обвинен и за това, че на 12 юни 2012 година е София е съставил референция на "НС - Агро" АД - гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според референцията "НС Агро" АД успешно е консултирал "Напоителни системи" ЕАД за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от КЕВР. Несъответствие имало и в това, че "НС-Агро" АД разполагала с екип от висококвалифицирани специалисти, като е установено, че към момента на референцията НС-Агро" АД е разполагало само с едно такова лице.

Срещу Ганчев е повдигнато обвинение и за това, че в периода 6 ноември 2012 г. - 13 май 2013 г. той умишлено е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество. Според анекси между "Напоителни системи" ЕАД и "НС Агро" АД Ганчев е подписал протоколи, според които е извършена работа, без това да се е случило. От това са последвали значителни щети за дружеството в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Вторият обвинен - Ал. Х., Председател на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД и . Спрямо лицето е повдигнато обвинение за това, че в съучастие с Е. Г. (бел. р. - друг член на Съвета на директорите и обвиняем) и Ивайло Първанов (бел. р. - бивш изпълнителен директор на дружеството, срещу когото има повдигнати 2 обвинения) е присвоил чужди пари - сумата от 69 601,29 лева като сумата представлява разликата между начисленото брутно възнаграждение, което се полагало на Ал. Х., и изплатеното такова.

Третият обвинен - Е. Г., член на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД. Той е предаден на съд за това, че на 23 март 2015 година в съучастие с Ал. Х. и Ивайло Първанов присвоил чужди пари, собственост на "Напоителни системи" ЕАД - сумата от 69 601,29 лв.

Четвъртият обвинен - Божидар Василев, изпълнителен директор на "Напоителни системи ЕАД" - гр. София. Той е предаден на съд за това, че на 5 ноември 2013 година присвоил чужди пари на дружеството - 13 361.03 лева. представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото му се такова.

Василев е обвинен и за това, че на 27 август 2014 година присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява - два преносими компютъра, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, единият на стойност 1756, 66 лв., а другият - на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на Изпълнителния директор Д. М.

Петият обвинен - Д. И., изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД. Срещу него е повдигнато обвинение за това, че в периода 26 ноември 2013 г. - 6 ноември 2014 г. съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за "Напоителни системи" ЕАД, като случаят е особено тежък. Сключените от Д. И. сделки са 4 на брой.

Шестият обвинен - Ивайло Първанов, изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД. Той е предаден на съд за това, че в периода 15 декември 2014 г. - 13 юни 2016 г., при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв.

Първанов е обвинен и за престъпленията, които е извършил в съучастие с Ал. Х. и Е. Г.

По повдигнатите обвинения спрямо шестте лица са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение "подписка".

Бившият шеф на "Напоителни системи" Ивайло Първанов с поредно обвинение

Бившият шеф на "Напоителни системи" Ивайло Първанов с поредно обвинение

Използвал обществени поръчки, за да изплати дългове към фирми

Припомняме, спрямо Ивайло Първанов прокуратурата вече повдигна няколко обвинения.

Първанов беше обвинен за престъпленията в клона в Тополница на 9 август 2017 година от Специализираното звено "Антикорупция" към СГП.

Срещу Първанов има повдигнати още обвинения - на 31 март 2017 г. СГП привлече бившия шеф като обвиняем за извършени стопански престъпления, от които за държавното дружество са настъпили щети в общ размер на около 963 000 лв.

Срещу Първанов беше повдигнато обвинение и в началото на тази година. Тогава СГП го обвини за това, че в периода 15 декември 2014 г. - 13 юни 2016 г., при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв.

На 4 април 2018 година прокуратурата внесе поредното обвинение срещу Първанов. Бившият шеф на "Напоителни системи" беше обвинен в злоупотреба с власт отново по случая с клона на дружеството в Тополница.

С обвинения е още един шеф на "Напоителни системи" ЕАД

С обвинения е още един шеф на "Напоителни системи" ЕАД

За около 3 000 000 лева е ощетил дружеството