Разпоредената от министър Цецка Цачева проверка на раздадените бонуси в Агенцията по вписванията е приключила със заключението, че разпределението на бонусите отговаря на закона и наредбите. Това се посочва в съобщение от Инспектората, извършил проверката по чл. 46 от Закона за администрацията.

Припомняме, проверката започна след като стана ясно, че са изплатени 599 007 лв. допълнителни възнаграждения на служителите в Агенцията по вписванията за третото тримесечие на тази годината при положение, че Търговският регистър се срина на 10 август 2018 г. и въпреки очакванията работата му да се възстанови до дни това стана едва след седмици. Средномесечният фонд "Работна заплата" на Агенцията по вписванията е в размер на 813 034 лв. Още тогава от Българската стопанска камара напомниха, че все още не са ясни причините за срива на Търговския регистър, както и това кой носи отговорността за него.

Цачева обеща безкомпромисност за бонусите, ако има нарушения

Цачева обеща безкомпромисност за бонусите, ако има нарушения

Трима служители в Търговския регистър не са получили бонуси

На 16 август директорът на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова заяви, че няма засега намерение да подава оставка, а като определение за кризата каза: "Случват се такива неща." На следващия ден обаче Даскалова подаде оставка, след като премиерът изказа недоволство от работата, а на нейно място бе назначена Габриела Козарева.

От Инспектората съобщават, че условията за определяне и изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се уреждат с Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 г. и Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по вписванията, като конкретните правила и разработена методика за определяне на допълнителното възнаграждение се посочват в утвърдените от изпълнителния директор на Агенцията Вътрешни правила за заплатите в АВ.

Бонусите са индивидуални, обясняват от Агенцията по вписванията

Бонусите са индивидуални, обясняват от Агенцията по вписванията

Отговорните за срива служители не са получили допълнително възнаграждение

Инспекторатът е открил три нормативни акта, според който в Агенцията по вписванията се прилагат вътрешни правила за допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и са изготвени през 2013 година.

От тогава до сега те са били променяни многократно, включително и от последните директори на АВ Зорница Даскалова и Габриела Козарева.
Последните промени се отнасят до контрола върху поставените оценки на служителите. За първи път е въведено и изискването служителите да са изработили реално поне 1/3 от оценявания период, с което се преодолява старата практиката да получават допълнително възнаграждение служители, които имат реално изработени дни под този срок.

Горанов против бонуси в Търговския регистър, докато не е работил

Горанов против бонуси в Търговския регистър, докато не е работил

Финансовият министър призова да не се дамгосват експертите

Инспекторатът посочва, че утвърдените изменения не са незаконосъобразни, но многобройните промени през годините, както и три отделни правила за различните категории служители са пречка за създаване на трайна и ефективна практика, относно изчисляването на възнагражденията.

Предвид това проверката препоръчва на изпълнителния директор на Агенцията: "Да се изготвят единни Вътрешни правила за заплатите в Агенцията по вписванията, касаещи и трите категории служители - служителите на агенцията; длъжностните лица по регистрация по Закона за търговския регистър в дирекция "Длъжностни лица по регистрация" и служителите, назначени по реда на Постановление на МС№ 66/28.03.1996 г., при стриктно спазване на нормативните актове."