БСП бори домашното насилие с изменения в НК. Със законопроекта им се предлага промяна на характера на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг - от престъпление от частен в престъпление от общ характер, от категорията на т. нар. "частно-публично обвинение".

В тези случаи наказателното производство от общ характер ще се образува по тъжба на пострадалия подадена до прокуратурата, а не до съда, като тъжбата няма да може да бъде оттеглена по искане на подалото я лице.

Мотивите за предложената промяна са свързани със затруднения на пострадалия в ефективното събиране и представяне на доказателства, релевантни към доказването на престъплението, от една страна, а от друга - практическа невъзможност за организиране на обвинението от пострадалия, поради наличието на близост с извършителя, зависимост, страх и други подобни причини.

Предвижда се и създаването на квалифициран, по-тежко наказуем, състав на престъплението по чл. 296 от НК при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на повторност.

Според левицата със законопроекта се решава в голяма степен единият от съществените въпроси, предвидени в Истанбулската конвенция, а именно в частта с промяна и увеличаване на някои наказания.

Според Филип Попов този проект е правилна стъпка в защитата на жените и децата от домашно насилие. Всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие, каза и Георги Гьоков. Законопроектът мина на първа четене.