Конституционният съд образува дело по искане на Столичния общински съвет относно внесения от правителството в 40-то Народно събрание законопроект за управление на отпадъците в област София.

КС трябва да се произнесе по спор за компетентност между СОС и Министерския съвет.

Вносителите искат Конституционният съд да се произнесе дали МС като орган на централната изпълнителна власт има правомощие да приеме и да внесе за разглеждане в Народното събрание конкретния проект на Закон за управление на отпадъците в област София.

С него се изземват правомощия на органите на местно самоуправление.
Според СО законът е в пряко противоречие с Конституцията на Република България и Европейската харта за местно самоуправление.