Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не е установила конфликт на интереси по отношение на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Анастас Герджиков.

Решението е от февруари тази година по казус от 2018 г., но КПКОНПИ отново го припомня поради засиления медиен интерес, след като вчера стана ясно, че Герджиков ще се кандидатира за президент.

Проверката е била предприета по твърдения в медии, че ректорът на СУ е сключил със своята майка - проф. Мария Герджикова, договор за изследване сред българските общности в чужбина, срещу което тя е получила 9000 лв. възнаграждение. Сумата е платена за периода 3 септември - 30 ноември 2018 г., като средствата са за изследване на потребностите от обучение по български език и литература в общностите ни в чужбина и за изготвяне на учебна програма и обучителни материали.

Анастас Герджиков: Имам качествата да олицетворявам единството на нацията

Анастас Герджиков: Имам качествата да олицетворявам единството на нацията

От приятели десни разбрал, че ГЕРБ е готова да го подкрепи

От Комисията уточняват, че наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси. Свързаността създава риск от такъв в случаите, при които лицето на публична длъжност упражнява правомощия или изпълнява задължения по служба повлияно от частен интерес.

Според решението на КПКОНПИ има липса на упражнени правомощия по служба от страна на Герджиков в качеството му на ректор.

ГЕРБ категорично подкрепят Анастас Герджиков за кандидат-президент

ГЕРБ категорично подкрепят Анастас Герджиков за кандидат-президент

Ако Борисов се изправел срещу Радев, нацията щяла да се раздели

Самият Герджиков писмено е посочил, че въпросният договор е сключен през 2018 г. и не е подписан от него, а от заместник-ректора доц. Георги Вълчев, който е упълномощен да подписва официални документи, а също е съгласуван от главен счетоводител, Отдел Правен и Сектор Предварителен финансов контрол, съобразно Инструкция за организация на деловодната дейност и документооборота в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Анастас Герджиков, без да говори като политик, очаква подкрепа от всички

Анастас Герджиков, без да говори като политик, очаква подкрепа от всички

В този тежък момент на разделение се чувства длъжен да се отплати на България