Преглед на процеса на съдебната реформа в страната направи председателят на ВКС Лозан Панов по време на среща на посланици на държави от ЕС, съобщиха от представителството на ЕК в София.

Обсъждането бе в сградата на Представителството на Европейската комисия.
На него присъстваха посланици на държави - членки на Европейския съюз, както и представители на Конфедерация Швейцария.

Евродокладът не може да промени българската действителност, обобщи Лозан Панов

Евродокладът не може да промени българската действителност, обобщи Лозан Панов

Съдия номер 1 не смята, че премахването на Доклада ще има положителен ефект

Панов представи своето виждане за последния доклад на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка, представен на 15 ноември 2017 г. Основната тема на срещата бе провеждането на съдебната реформа.

ЕК отчита напредък, но...

ЕК отчита напредък, но...

Комисията не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен