Законите ни гарантират условия за бърз и ефективен процес, според анализ на Министерството на правосъдието, изготвен в изпълнение на проект "Ефективен достъп до правосъдие", финансиран по Оперативна програма "Добро управление".

Условията за подобно правосъдие са създадени с разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно наказателния кодекс, информират от МП.

Над 18 г. се точи дело на семейство, нападнато и ограбено в дома си

Над 18 г. се точи дело на семейство, нападнато и ограбено в дома си

Един от подсъдимите е полицай по време на въоръжения грабеж

Резултатите от изследването ще бъдат внесени за разглеждане от Съвета по прилагане на съдебната реформа. Методологията ще бъде въведена със заповед на министъра на правосъдието като постоянен механизъм за оценка на ефекта от прилагането на процесуалните кодекси.

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Основните проблеми са натовареността на магистралите

Според зам.-министъра на правосъдието Евгени Стоянов с този пилотен анализ и разработената методология може да се оцени дали е нужна промяна в процесуалните закони. Първо да се оцени тяхното прилагане, призова Стоянов. Той подчерта, че една от целите на проекта е създаване на постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, включително чрез проучване на общественото мнение.

По време на представянето на изводите от доклада бяха отправени препоръки за подобряване на равния достъп до съда и гаранцията за справедлив и ефективен процес в разумни срокове.

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Те са за периода от 1 октомври до 5 декември 2018 г.

Резултатите и изводите от анализа бяха представени в сряда, 15 май, по време на обществено обсъждане пред юристи. На събитието присъстваха магистрати, представители на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, адвокатурата, МВР и членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

15 хил. лв. на ден ни струват забавените дела

15 хил. лв. на ден ни струват забавените дела

България харчи най-много за правосъдие в ЕС