Към момента няма данни, които да посочват конкретна заплаха за извършване на терористичен акт на територията на България. Около това са се обединили участниците в заседание на консултативната група по противодействие на тероризма към Съвета по сигурността при Министерския съвет, съобщават от „Дондуков 1”.

Въпреки че няма конкретна заплаха, поради усложнената ситуация в Европа и в страните от Балканския регион, се запазват предприетите към момента мерки за сигурност на територията на страната.

По време на заседанието на групата е обсъдена ситуацията в Европа и региона на Балканите, включително и в контекста на извършения в Ница терористичен акт.

Същевременно службите за сигурност ще продължат активно да наблюдават и анализират състоянието на средата за сигурност, допълват от МС.

Групата по противодействие на тероризма към Съвета по сигурността при Министерския съвет е създадена със заповед на премиера Бойко Борисов през март 2016 г.

Заседанието се е провело в Министерството на вътрешните работи. В него участие са взели представители на МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, ДАНС, МВнР, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и секретарят на Съвета по сигурността при Министерския съвет.