"Новата" стара наредба за обществения ред на община Царево отново е приета в нарушение на процедурните законови правила. Тя съдържа нищожни текстове, които са в пряко противоречие със закони и съдебна практика, както създава и силни корупционни предпоставки. Това заяви в писмо до медията ни от инициативите "Бетономорие" и "Да запазим Корал", които атакуват подзаконовия нормативен акт в съда.

Субективно избрани граждани се наказват с глоба по чл. 27, т. 16 от НООРОС, а с Наредба за определянето на администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги в община Царево, в същото време им се събира и такса.

"Няма законова норма позволяваща на община Царево да въвежда режим за предварително деклариране и то с нотариална заверка на кои лица ще посетят частни имоти и с каква цел", пише в заявлението. 

Oт "Бетономорие" настояват за преразглеждане на спорната наредба в Царево

Oт "Бетономорие" настояват за преразглеждане на спорната наредба в Царево

По думите им тя е незаконосъобразна и противоконституционна

Дори приетият отново след наложеното президентско вето върху Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) не предвижда налагане на глоби до определянето на места за свободно къмпиране, което прави текстовете от НООРОС, които предвиждат санкции незаконосъобразни, пише в сигнала.

Според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ в чл. 4 се регламентира, че регистрационни режими, се установяват само със закон. 

Царево налага солени глоби на къмпингуващите

Царево налага солени глоби на къмпингуващите

Въпреки ветото на президента

На последното заседание на Общинския съвет в Царево от 14 юни 2019г. за гласуване бе представена старата наредба без никакви редакции, се казва в сигнала на двете граждански иницитиви.

Той припомня, че таза наредба бе отменена от Бургаски административен съд, чието решение бе потвърдено от Върховен административен съд. В мотивите и на двете инстанции е отбелязана липсата на обществено обсъждане и доклад за въздействието на НООРОС. 

Регионалната комисия отхвърли ветото върху забраната за къмпингуване

Регионалната комисия отхвърли ветото върху забраната за къмпингуване

Представител на президента уверява, че ветото не било конфронтация

И този път не бе проведено и дори умишлено бе саботирано общественото обсъждане. Към наредбата няма доклад за оценка на въздействието ѝ, което говори за липса на задълбочен подход и компетентност. Това е погазване на принципи на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, се казва в сигнала.

Това води до невъзможността за трайно прилагане на едни и същи правила спрямо гражданите.

ДБ: Със закон бетонират Черноморието като перачница на пари

ДБ: Със закон бетонират Черноморието като перачница на пари

Няма анализ на ефекта и оценка за поправките в Закона за устройтсво на черноморското крайбрежие

Освен неспазените правила в наредбата има незаконосъобразни текстове, които противоречат на няколко закона, начело на Конституцията, ЗАН и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/.

Според юристите в гражданските инициативи чл. 27, т. 16; чл. 27а и чл. 27б от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево са нищожни, противоречат на Конституцията на Р. България и на Закона за нормативния акт /ЗНА/ и Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Тези разпоредби противоречат на конституционното право за неприкосновеност на частната собственост. С тях се въвеждат правила за достъп на външни лица в имоти, включително частни. 

И Манолова видя безобразия по родното Черноморие

И Манолова видя безобразия по родното Черноморие

Ще сезира Конституционния съд, ако законът бъде приет

Създадената нормативна база цели и води до ограничаване придвижването на гражданите, тяхната регистрация без правно основание и воденето на регистри от общинската администрация и полицията са освен грубо нарушение на правилата, но и с тях се прави регулация и по отношение на местните икономически оператори в грубо нарушение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Авторите на сигнала напомнят решенията на Варненски административен съд против наредбата на община Бяла за забраната за разполагане на палатки на територията на цялата общината. Тя нарушава основното право на гражданите свободно да се придвижват на територията на страната, гарантирано от чл. 35 на Конституцията на РБ, категорични са от Бетономорие и Да запазим Корал.