В Техническият университет във Варна е назначен временно изпълняващ длъжността ректор. Това посочиха изрично от самото учебно заведение в свое съобщение до медиите. Изказването е по повод разпространената преди дни информация за решение на Варненски районен съд Росен Василев да бъде възстановен на длъжността ректор.

Припомняме, преди повече от година редакцията на news.bg беше алармирана от бившия ректор проф. д-р Овид Фархи за схема, която грубо нарушава Закона за развитие на академичния състав в България.

Година по-късно - на 9 ноември, излязоха резултатите от проверка на комисията по академична етика в МОН, според които проф. Василев е извършил плагиатство. Ректорът беше отстранен и бе постановено той да не преподава и като лектор.

От Университета съобщават, че въз основа на доказано плагиатство от Росен Василев при участие в процедури за придобиване на научната степен "доктор на науките" и при заемане на академична длъжност "професор" е прекратено основното му трудово правоотношение с висшето учебно заведение.

Съд възстанови ректора уличен в плагиатство във Варна

Съд възстанови ректора уличен в плагиатство във Варна

Уволнението му е определено като незаконно

Те посочват, че към момента има образувани три съдебни производства - две пред Върховния административен съд и едно във Варненски районен съд, като преди дни и трите дела са приключили с решения на първа инстанция.

При двете дела във ВАС е било постановено, че се прекратяват производствата по делата поради отсъствие на правен интерес от страна на Росен Василев, тъй като той вече не е хабилитирано лице и не може да заема длъжността ректор. Тези решения не са окончателни и подлежат на обжалване пред ВАС.

В противоречие с Върховния административен съд Варненският районен съд е решил точно обратното - че възстановява Василев на длъжността ректор на Университета. Това решение също не е окончателно и подлежи на обжалване на още две инстанции - Варненския окръжен съд и ВКС.

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Росен Василев преписвал дословно чужди трудове

Според ръководството на ТУ-Варна преди окончателното приключване на съдебните процедури не е коректно да се разпространява информация за техния ход, за да не се заблуждава общественото мнение.

От Университета съобщават, че на 22 март се свиква Общо събрание за провеждане на частични избори. Предстои колективният орган да избере председател и заместник-председател на Общото събрание, както и ректор, които да изпълнят докрай мандат 2015-2019.