Домашното насилие и преследването да се наказват със затвор - това предлага работна група към Министерството на правосъдието, съобщи bTV.

Според предложенията, в Закона за защита от домашното насилие ще бъдат включени и текстове за насилие, свързано с половата идентичност или сексуална ориентация.

От друга страна, Наказателният кодекс ще предвижда затвор дори и за преследване - чрез телефонни обаждания и есемеси например.

На горещата телефонна линия на асоциация "Анимус" около 2000 пострадали търсят помощ всяка година.

Най-много са жертвите на домашно насилие, повечето от които са жени.