Кампания за определяне на личния риск от остеопороза предстои в Царево днес и утре.

Прегледите ще се проведат от 9 до 17 ч. в Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести на ул. "Милин камък" 1.

Инициативата е съвместна на РИОКОЗ - Бургас и Асоциация "Жени без остеопороза".

Кампанията включва измерване на костната плътност на остеомер, скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза.

По време на кампанията координатори на Асоциация "Жени без остеопороза" ще раздават информационни материали за рисковите фактори и начините за предпазване от заболяването.