3385 предмета с признаци на движими културни ценности са намерени и иззети до момента по предвидения законов ред от прокуратурата от музея на Васил Божков към фондация "Тракия" на столичната улица "Московска" 43. По справка от спецпрокуратурата Божков е регистрирал по реда на Закона за културното наследство колекция 212 артефакта. Припомняме, преди три дни от прокуратурата разпространиха първото съобщение за резултатите от работата си в музея, заедно със снимков материал.

Съпоставяйки броя на претърсените помещения до настоящия момент с броя на тези, в които предстои да бъдат извършени претърсвания и изземвания, прокуратурата очаква, "с голяма степен на вероятност", броят на предметите да надхвърли 10 000.

От прокуратурата предоставят снимки и видео от едно от помещенията в сградата на ул. "Московска" № 43 в столицата.

Спецпрокуратурата открива ценности в мазето на Васил Божков

Спецпрокуратурата открива ценности в мазето на Васил Божков

Те не са били съхранявани както тряба и не са реставрирани

И към настоящия момент действията по претърсване и изземване продължават. Достъпът на разследващите органи до сградата и помещенията се осигурява от служители на фондацията, които единствени разполагат с ключ.

От спецпрокуратурата уточняват, че действията са започнали на 30 януари 2020 г. с разрешение на Специализирания наказателен съд.

По документ за собственост сградата се състои от сутерен, три етажа и подпокривно пространство. Претърсването е стартирало с цялостен оглед, заснемане и фиксиране на всички помещения в сградата, като всяко едно от тях е било условно номерирано. Откритите предмети, носещи белезите на движими културни ценности, са били фотографирани в присъствието на поемни лица, на управителя на "НОВЕ ИНТЕРНАЛ" ЕООД, упълномощени юристи от фондация "Тракия", експерти от НИМ (археолози и реставратори) и от Националната художествена галерия, представители на Министерството на културата и на служители на фондация "Тракия" - ръководител лаборатория за консервация и изследвания и уредник музей.

Установено е, че повечето от предметите се съхраняват в нарушение на всякакви правила и стандарти - откривани са били в кутии, кашони, найлонови торби, както и в насипно състояние. По-голяма част от движимите вещи били открити със замърсявания от земна маса, а върху опаковките е имало изписан ръкописен текст с означение на различни географски области и населени места в страната. "...от които става ясно, че вероятно са били добити от иманяри в нарушение на закона."

Боил Банов проверява антиките на фондация "Тракия"

Боил Банов проверява антиките на фондация "Тракия"

Два месеца срок дава на Банов Върховна административна прокуратура

"Действията по разследването, свързани с изземването на описаните вещи, се извършват при стриктно спазване на процесуалните правила, както и на утвърдените международни практики за опаковане, транспортиране и съхранение на артефакти, с оглед максимално запазване на автентичността им", посочват от прокуратурата.

Всяка вещ подробно се описва, фотографира и опакова от експертите и реставраторите от НИМ, а след това се транспортира и оставя на съхранение в помещения на НИМ и НХГ, на които е възложено съхранението и опазването.

Всеки един протокол се предявява и подписва от всички присъствали при съставянето му лица, включително и от представляващите фондация "Тракия" на обвиняемия Божков, на които се предоставя екземпляр.

След изземване на всички вещи, относими към предмета на доказване по делото, ще бъде назначена съдебно-археологическа експертиза по отношение на тях, която ще бъде възложена на екип от международни експерти, с цел постигане на възможно най-безпристрастно експертно заключение, заявяват от институцията.

На 3 февруари започна операцията по изземването на антики от офисите на "Нове холдинг".

 Съюзът на колекционерите: Държавата да се отнесе с респект към колекцията Божков

Съюзът на колекционерите: Държавата да се отнесе с респект към колекцията Божков

Да не се посяга на частна собственост…

Припомняме, бизнесменът Васил Божков е с повдигнати обвинения за ръководител на организирана престъпна група, за принуда, опит за подкуп на длъжностно лице, подбудителство към престъпление по служба и др. Допълнително срещу Васил Божков започна разследване и по твърденията за изнасилвания и убийства - обвинения изречени от бивш бизнес-партньор пред медиите, като бяха добави още обвинения до 18.

Припомняме, през февруари месец бе създадена и работна група между вътрешния министър Младен Маринов, културния му колега Боил Банов и главния прокурор Иван Гешев срещу трафика на културни ценности.