От Върховната административна прокуратура (ВАП) поискаха Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да изясни как са изчислени повишените цени на тока, съобщиха от ВАП.

Преписката на прокуратурата е от 28 юни 2021г. Тя е основана на публикации в медиите, свързани с повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

КЕВР утвърди цената на природния газ от 1 юли на 49,94 лв./MWh

КЕВР утвърди цената на природния газ от 1 юли на 49,94 лв./MWh

Заради нарастването на международните газови пазари

Публикациите навеждат на данни за неправомерно увеличение на цената за предоставяне на топлоенергия. Акцентира се върху обстоятелството, че действащата Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия създава предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители, се казва в становището на държавното обвинение.

Поскъпването на цените за парното от 01 юли 2021 г. е в противоречие с на чл. 2, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Според Закона производството, преносът, разпределението и търговията с топлинна енергия се извършват при гарантиране защитата интересите на потребителите, пишат от прокуратурата.

Диана Ковачева: КЕВР не успява да направи реалистична прогноза

Диана Ковачева: КЕВР не успява да направи реалистична прогноза

Настоявам наредбата да бъде променена

На 01 юли 2021 г. с решения на КЕВР цените на електрическата енергия се увеличиха средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нараснаха средно с 16,23%, завишена е и цената на природния газ за месеца.

Председателят на КЕВР Иван Иванов трябва да отговори скоро (не се казва в колко кратък срок - б.р.) предприети ли са действия и какви са те за промяна на Наредба № 5 във връзка с цените на топлинната енергия. Той трябва да представи и административната преписка по вземане на решението за завишаване цените на електрическата енергия, с оглед преценка за законосъобразност при вземането му.

От 130 проверени - 90 абонатни станции на Топлофикация София са извън срок

От 130 проверени - 90 абонатни станции на Топлофикация София са извън срок

Диана Ковачева настоява КЕВР да промени подхода си

След анализ на получените резултати, от ВАП ще се извърши преценка за предприемане и на последващи действия по реда на надзора за законност.

Ковачева пита КЕВР защо вдига цената на парното

Ковачева пита КЕВР защо вдига цената на парното

Тя поиска и ревизиране на Наредба № 5

Малко по-късно от Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че са информирани за самосезирането на прокуратурата по повод на публикации в медии във връзка с повишаване на цените на топлинната и електрическа енергия от 1 юли 2021 г. и ще отговарят в срок.

От КЕВР припомнят, че още по време на проведеното обществено обсъждане на цените от 1.07.2021 г., националният омбудсман Диана Ковачева, която участва онлайн в заседанието, отправи същите критики и предложения.

От Комисията обясняват, че в мотивите си към Решението за поскъпването на цените на тока и парното от 1 юли 2021 г. подробно са отговорили на всеки един от аргументите на Омбудсмана и са ги отхвърли като неоснователни.

"Твърдението, че потребителите на топлинна енергия са кредитирали топлофикациите с 29 милиона лева не отговаря на истината. Това са данни към м. април т.г. До края на едногодишния ценови период, който изтече в края на юни 2021 г. цената на природния газ показа стръмно увеличаване и достигна почти 50,00 лв/ МВч., при заложена годишна прогнозна цена от 30,50 лв/МВч, за предходния регулаторен период", пишат от КЕВР.

От регулатора обясняват, че в становището от Омбудсмана не е отчетено рязкото повишаване на цената на въглеродните емисии от заложените 22,00 €/тон до 55,00 €/тон, т.е. над 2,5 пъти.

Според КЕВР топлофикационните дружества не само нямат надвзети приходи, а напротив - търпят загуби вследствие на недовзет приход.

Автошествие срещу високите цени на тока и парното

Автошествие срещу високите цени на тока и парното

Шествие се провежда и във Варна, Русе, Пловдив

Заложената от КЕВР прогнозна цена на природния газ за целия нов едногодишен ценови период от 1 юли 2021 г. е 45,76 лв./МВч. Тя е значително по-ниска от утвърдената цена на природния газ за юли в размер на 49,94 лв./МВч.

Исканата промяна в Наредба №5 - прогнозната годишна цена на топлинната енергия да бъде заменена с ежемесечно определяна цена, е неприложима, защото това означава на всяко първо число на всеки месец да бъде отчитана потребената топлинната енергия на 400 хиляди абонати, които при това имат в жилищата си по няколко измервателни уреда. Това е мотивът в Закона за енергийната ефективност до 01 януари 2027 г. всички потребители да имат уреди с дистанционно отчитане, което ще позволи ежемесечното измерване на потребената топлинна енергия.