Апелативният съд във Варна върна на първа инстанция делото на Анита Желева (Мейзер), причинила по непредпазливост смъртта на мъжа си и предложила подкуп на разследващия, съобщиха от съда.

Решението е от 27 април 2017 година. Състав на Варненския апелативен съд отмени 3-годишната присъда на Окръжния съд - Варна. Тя бе затова, че на 14 август 2016 година по непредпазливост причинила смъртта на своя съпруг Николай Димов. Тя е предложила подкуп от 30 000 евро на полицай от "Криминална полиция" в МВР-Варна, за да не извърши действие по служба.

Поради допуснати съществени процесуални нарушения наказателното дело срещу Желева се връща на първата съдебна инстанция за ново разглеждане.

Въззивната проверка не е срещу прокурорския акт, с който са повдигнати обвиненията срещу подсъдимата Желева. Според съда, "обвинителният акт съдържа пълно описание на всички факти и обстоятелства по делото, които позволяват на подсъдимата да научи в какво точно се обвинява, пълноценно да подготви защитата си и ефективно да я осъществи".

Съществено процесуално нарушение е допуснато в съдебната фаза на процеса при решаване на въпросите за даване ход на делото.

Майката на Николай - П.Димова е депозирала пред Варненския окръжен съд молба по делото, в която е заявила, че желае да бъде конституирана като частен обвинител и граждански ищец. На тази молба е поставена резолюция искането да бъде докладвано в съдебно заседание.

Три години затвор за Анита Мейзер

Три години затвор за Анита Мейзер

Съдът я осъди на 4 години и половина, но намали наказанието с 1/3

На 22 декември миналата година, в съдебното заседание пред Окръжния съд във Варна са присъствали упълномощените от нея адвокати, които са представили саморъчна молба от Димова с искане съдебното заседание да се отложи поради желанието й за лично участие. Към него момент майката на Николай е била в болница, за което е представила документи.

Съдебният състав на Окръжния съд във Варна е преценил, че Димова не е страна по делото, има качеството на свидетел и като такава, и без нейните показания обстоятелствата по делото биха могли да се изяснят.

Окръжният съд се е произнесъл, че няма пречки да се даде ход на делото. В същото съдебно заседание и едва след като е дал ход на делото, Окръжният съд на Варна е конституирал Димова като страна, в качеството й на граждански ищец и частен обвинител. Магистратите са оставили без уважение редица възражения и искания на нейните повереници, и е пристъпил към предварително изслушване.

Адвокатът на Анита Мейзер се опитва да я изкара от затвора

Адвокатът на Анита Мейзер се опитва да я изкара от затвора

Защитникът й смята, че известността е причината да е зад решетки

Според Варненския апелативен съд "Процесуалното поведение на проверявания съдебен състав е било в разрез със закона и задължителната съдебна практика. Съдът е взел решение да даде ход на делото без да е изпълнил задължението си да осигури всички страни, които участват в съдебното производство, да гарантира възможността им да упражнят в пълен обем законодателно утвърдените си права", гласи решението на апелативния съд във Варна.

"Съдът не е бил в правото си да третира Димова като свидетел, освен ако преди това изрично не е оставил без уважение искането й да бъде конституирана като страна. А след като в последствие все пак се е произнесъл и е конституирал Димова като частен обвинител и граждански ищец, съдът не е отложил заседанието, а в нейно отсъствие е разгледал, при това приключил делото с присъда", гласи становището на апелативния съд на Варна.

С действията си съдът е игнорирал основното право на майката на починалия - Димова, лично да участва в първоинстанционното съдебно производство като частен обвинител и граждански ищец, което според Варненския апелативен съд представлява "неотстранимо в тази инстанция съществено процесуално нарушение от категорията на абсолютните и обуславя необходимост от повторно разглеждане на делото в първоинстанционния съд, при съблюдаване правата на всички страни в съдебното производство", се казва в становището на Варненския апелативен съд.

Решението на Варненския апелативен съд, с което отменя присъдата на Окръжния съд на Варна, произнесена спрямо Анита Желева(Мейзер) е окончателно.