Върнаха за доработване на прокуратурата делото срещу Румяна Ченалова, съобщиха от Софийския градски съд. Делото се връща на прокуратурата за изпълнение на указанията от обстоятелствената част на разпореждането.
"По време на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, налагащо връщане на делото на СГП за неговото отстраняване", пише съдията-докладчик.

Прокуратурата не е съгласна да й връщат обвинението срещу Ченалова

Прокуратурата не е съгласна да й връщат обвинението срещу Ченалова

СГП ще положи процесуални усилия за даване на ход на делото по същество

Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд (САС), в 7-дневен срок от получаването му от страните.

Обвинителният акт не отговаря на условията на НПК, е един от мотивите на съдията.

Според обвинението, Ченалова като съдия по висящо търговско дело в периода от 19.07.2013г. до 22.01.2015г. (до отстраняването й от длъжност), с 14 деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения.

Тя е насрочила и разгледала търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба, изразяваща се в незаплащане на държавните такси за разглеждане на първоначалната искова молба до 24.03.2014г., когато била внесена таксата от ищеца. Двете такси възлизат в общ размер на 434 105,14 лева.

Съдии си правят отвод по делото срещу Румяна Ченалова

Съдии си правят отвод по делото срещу Румяна Ченалова

Съдия Мирослава Тодорова и Величка Маринкова мотивират отводите си

Според обвинението, Ченалова не дала указания и срок за внасяне на държавната такса, с цел да набави облага с имуществен характер за ищеца в общ размер на 434 105,14лв. /д.т.

По делото не били представени оригинални документи. С началото на процеса, при който не били платени съдебните такси, Ченалова дала възможност ищецът да претендира за цялата искана сума. В същото време ответника по делото не могъл да разполага със запорираната по делото сума за своята търговска дейност.

В обвинението се твърди, че на 24 март 2014 г. - два дни преди датата на първото съдебно заседание по делото 26 март 2014 г., преди внасянето на държавна такса по първоначалната искова молба, обвиняемата е допуснала обезпечение до пълния размер на предявения иск с определение от 24.07.2013г.

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Няма доказателства да се е облагодетелствала от "грешките" си

От 19 юли 2013г. до 24 март 2014г. по описаното търговско дело /от първото действие по администриране на исковата молба до първото открито съдебно заседание/, обвиняемата нарушила служебните си задължения, пише в съдебното решение. Тя не проверила редовността на искова молба на СГС и не съобщила на ищеца да отстрани допуснатата нередовност. Не му предоставила срок, в който да направи това, а именно да внесе изискуемата такса в размер на 258 396,88 лв. и да представи документ, удостоверяващ внасянето й,

Според обвинението, на 29 юли 2013г. обвиняемата нарушила служебните си задължения като разпоредила да се изпрати препис на ответника от исковата молба. Тя е подадена на 18 юли 2013 г. и доказателствата към нея, въпреки нередовността й. По този начин

ищецът имал привилегия - да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба, гласят обвиненията към Ченалова.

Ченалова е нарушила закона, според обвинението, като започнала разглеждането на търговското дело в открито съдебно заседание при нередност - не е наредила на ищеца да плати държавна такса и да изиска документ за това. Тя е поправила протокол от открито съдебно заседание от 26 март 2014 година без да изслуша звукозаписа от заседанието.
Не е изслушала и обясненията на секретаря, въпреки че била длъжна да стори това. С действията си целяла да набави облага за ищеца на делото. Тя неколкократно е допускала да се гледа делото без да е внесена дължимата държавна такса.

Прекратиха и четирите дела за клевета, водени от съдия Румяна Ченалова

Прекратиха и четирите дела за клевета, водени от съдия Румяна Ченалова

Ченалова съдеше Димитър Узунов и Галя Георгиева от ВСС

Всички посочени като нарушени норми от ГПК изискват извършването на активни действия от страна на съдията-докладчик, се казва в съдебното решение.
Бездействието на съдията-докладчик води до неизпълнение на задълженията, вменени му от гражданския закон, а не до нарушаване на служебните му задължения, т.е. до извършването на действия, които са извън предвидените в посочените норми.

Според съдията, която върна делото срещу Ченалова, излагането на фактите показва невъзможността да се разбере в какво, според СГП е извършеното престъпно деяние - в нарушение или в неизпълнение на служебните задължения на Ченалова.
"Веднъж се сочи, че е нарушила чл.374, ал.1 ГПК като цифрово изражение, а след това се твърди, че е предприела действия по реда на чл.374, ал.1 ГПК. От това описание на допуснатото нарушение по чл.374, ал.1 ГПК, не става ясно в какво точно се изразява нарушението", пише в решението. Другото нарушение на прокуратурата към Ченалова било неясно структурираното обвинение.

Един и същи съдия от СГС подписвал исканията за „Червей"

Един и същи съдия от СГС подписвал исканията за „Червей"

Разкри шефът на СРС-тата Бойко Рашков

Припомняме, името на съдия Ченалова стана известно след изказването на бившия френски посланик у нас Ксавие Лапер дьо Кабан, който се възмути от опит за кражба на клон на френско дружество чрез съдебната система. Кабан заяви, че и в съда у нас "има гнили ябълки".

Последва серия от скандали със съдии от СГС, включително и с шефката на институцията, като името на съдия Ченалова (или по-точно нейният глас) изтече в прословутите записи, станали известни като "Яневагейт".

Шефът на СГС Владимира Янева бе отстранена от длъжност и съдена за издаване на разрешения неправомерно на СРС-та. Самата прокуратурата обаче прекрати разследването по скандала, както направи и по-късно и ВСС.

Срещу съдия Румяна Ченалова също бе дисциплинарно уволнена и й бе повдигнато въпросното обвинение, което касае работата й в Търговското отделение на СГС. Ченалова е била съдия по редица известни дела - от аферата "Сапард", до убийството пред дискотека "Соло" в София, мегаделото "Октопод" срещу бившата барета Алексей Петров, както и в делата по финансовите спорове между банкера Цветан Василев и депутата Делян Пеевски.