Софийски градски съд - СГС остави без разглеждане жалбата, подадена от адвокат на обвиняемата Радосвета Василева (дъщеря на банкера Цветан Василев), срещу прокурорско постановление за задържането й под стража за 72 часа.

Запознавайки се с наличните по делото материали, съдия Атанас Н. Атанасов, председател на 21 състав прие, че жалбата е процесуално недопустима. Тя е преждевременно подадена и разглеждането й се явява безпредметно. Това е и причината съдът да се произнесе в разпоредително, а не в открито съдебно заседание с участието на страните.

"Атакуваното постановление е било издадено в отсъствие на обвиняемата Радосвета Василева и същата не е била задържана на това основание нито преди, нито към настоящия момент, за да е налице задължение на съда за произнасяне по същество на частната жалба. Такова право би възникнало евентуално в бъдеще, при задържане на лицето на това основание, каквото към настоящия момент не е реализирано", пише в разпореждането.

За пълнота на мотивите съдия Атанасов посочва, че има предвиден ред за обжалване на прокурорските постановления пред по-горестояща прокуратура. Тоест няма няма пречка дори и към настоящия момент, когато лицето все още не е задържано фактически, да се обжалва съответното постановление на прокуратурата за задържане пред по- горестоящата такава, като по-този начин се гарантират правата на лицето, пише още в разпореждането.

Радосвета Василева обжалва заповедта за ареста си

Радосвета Василева обжалва заповедта за ареста си

В СГС чакат материалите по обвинението срещу Василева, за да насрочат делото

Припомняме, Радосвета Василева се издирва с Европейска заповед за арест (ЕЗА). 

Обвинението Срещу Василева е за пране на пари при условията на продължавано престъпление и в особено големи размери - 2 645 179 лв.

Дъщерята на банкера Цветан Василев Радосвета Василева обжалва заповедта за ареста си