Дело за нанесен побой и потрошена с бухалки кола, продължило над 15 години, е прекратено поради изтичане на давност за наказателно преследване, констатира Инспекторатът към ВСС.

15 години, 2 месеца и 17 дни е продължило производството. Заявления са подали тримата пострадали, които са участвали като частни обвинители и граждански ищци.

Извършени са проверки от 1 януари до 31 март на 128 заявления от граждани за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. То е сред основателните 38 заявления по наказателни дела.

През юни 2002 г. в оряховско село трима души са пребити с ритници и удари с ръце от двама установени и други неизвестни извършители. Колата на единия от пострадалите е удряна с дървена бухалка и метални пръти, като са счупени всички стъкла и фарове, а купето е било нагънато. Причинените вреди по колата са в размер на 3904 лв.

Досъдебното производство е продължило 12 години и 7 месеца. Констатирани са редица пропуски, допуснати от прокурори и разследващите органи, които съществено са повлияли върху цялостната продължителност на делото.

За първи път делото е внесено с обвинителен акт в съда през юни 2009 г. - 7 години и 13 дни след образуването му. След това то два пъти е връщано от съда на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения - през 2009 г. от първоинстанционния съд (Районен съд - Оряхово) и през 2012 г. от въззивния съд (Окръжен съд - Враца).

Освен това се наблюдава почти 2-годишен период на абсолютно бездействие от страна на разследващите органи - от ноември 2003 г. до октомври 2005 г., когато са разпитани само двама от пострадалите.

По делото са се сменят няколко наблюдаващи прокурори. По вина на първия в период от 5 години не са извършвани процесуално-следствени действия. След повторното връщане на делото на прокурора разследването е продължило почти 4 години и 8 месеца, като през този период производството е спряно за 4 години поради неразкриване на извършителите.

През 2013 г. в Инспектората към ВСС постъпва жалба от един от пострадалите, а сега - заявител, с оплаквания за продължителността на наказателното производство. Проверката на Инспектората към ВСС е приключила със становище, съдържащо следните констатации: "наблюдаващите прокурори .... не са давали нито указания по разследването, нито са провеждали действия по разследването. Наказателното производство продължава извън всякакви разумни срокове, което би могло да бъде реална предпоставка за търсене на обезщетение по глава III "а" от Закона за съдебната власт".

След отправени със становището препоръки, административният ръководител на районен прокурор на Районна прокуратура - Оряхово, решава по спряното наказателно производство да бъдат извършвани периодично устни доклади и да се изготвят писмени справки за проведените оперативно-издирвателни мероприятия.

В съдебната фаза са установени нарушения при разглеждането на образуваното през 2009 г. дело от Районен съд - Оряхово. Производството по делото е продължило близо 2 години и 7 месеца. Проведени са 19 съдебни заседания, в 11 от тях не е даден ход и те са отлагани поради неявяване на защитниците на подсъдимите, свидетели и вещи лица. Причините за неявяването им са различни - например защитник е имал служебен ангажимент като председател на Общински съвет.

Два пъти един от двамата подсъдими не се явил поради инциденти на пътя - спукана гума и ПТП час преди съдебното заседание. Съдията-докладчик не е предприел своевременни действия за призоваването и осигуряване присъствието на лицата, което е довело до увеличаване на продължителността на производството с около година.

Освен това съдията-докладчик е допуснал нарушение, като не е констатирал допуснатите съществени процесуални нарушения от прокурора, разгледал е и е решил делото. Пропуските на съдията са станали причина постановената присъда да бъде отменена от въззивния съд и делото да бъде върнато на Районна прокуратура - Оряхово, което увеличава общата продължителност на производството с 2 години и 6 месеца.

В резултат на всички забавяния производството е прекратено през август 2017 г. от Районен съд - Оряхово поради изтичане на абсолютния давностен срок за наказателно преследване.

ЕК отчита по-ниска продължителност на делата в България

ЕК отчита по-ниска продължителност на делата в България

Йоурова: Върховенството на закона е на първо място в дневния ред на ЕС