Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) разработва нова стратегия за пътната безопасност, която да обхване 2020-2030 година.

Това обяви транспортният министър Росен Желязков по време на конференцията, посветена на пътната безопасност.

До 2030 г. катастрофите могат да станат първа причина за смъртност в света според МВР шефа

До 2030 г. катастрофите могат да станат първа причина за смъртност в света според МВР шефа

Всички институции и граждани трябва да работят заедно срещу войната по пътищата

В МТИТС се предвиждат редица мерки за оптимизиране на нормативната база и уредба на министерството. Сред тях са обучение и изпит на водачите и контрол върху полагане на теоретични изпити, закупуване на специализирани автомобили, в които да се полага съответния изпит, да се намали броят на тестовите въпроси, оптимизиране на техническата изправност и контрола на превозните средства, регистрационен режим и контрол над автосервизите, изграждане на електронни системи с необходимите документи, прехвърлянето на контролната дейност на пътя към МВР и др.

Изправени сме пред тъжна статистика, която касае хиляди човешки съдби, изрази съжаление бившият шеф на КРС и добави, че основен приоритет на правителството е опазване на живота на хората.

Само съвместните координирани усилия на обществото и държавните институции могат да доведат до конкретни резултати за намаляване на пътно транспортните произшествия.

Транспортният министър припомни, че през 2011 г. е била приета Национална стратегия за подобряване на пътната безопасност.

На прага сме на разработването на нова стратегия, която да обхване 2020-2030 г., защото се забелязва пряка тенденция за повтаряне на еднотипни действия, посочи Желязков.

МОН се хвали с новата си програма за пътна безопасност

МОН се хвали с новата си програма за пътна безопасност

Целта е да се развият уменията и компетентностите на децата

Поведение на участниците на пътя, техническата изправност, подготовка на водачите и контролът, трябва да се спазват. В работата по стратегията трябва да вземат участие всички заинтересовани страни по темата за пътната безопасност.

Желязков увери, че правителството ще продължи да работи в посока намаляването на пътния травматизъм.

В МВР или не могат да смятат до 100, или лъжат

В МВР или не могат да смятат до 100, или лъжат

МВР успява "оперативно да възкреси" загинали, коментира неправителствена организация