Текстовете от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), по които се спират автомобили от движение и се отнемат шофьорски книжки на граждани заради неплатени такси на КПП-та са противоконституционни.

Това е единодушното решение на пленума на Върховния административен съд (ВАС). Според него с тези текстове се ограничават основни права на гражданите - на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели и на личен живот, и текстовете погазват принципа на правовата държава.

Писменото становище на ВАС е по искане на Конституционния съд, който още през лятото на 2020 година допусна разглеждане по същество на казуса по искане на омбудсмана. Бяха атакувани като противоконституционни текстове от Закона за движението по пътищата чл. 171, т. 1, б. "д" и т. 2, б. "к"

"С оспорените разпоредби законодателят флагрантно е нарушил принципа на правовата държава, а с това недопустимо и в противоречие с изискванията на правната сигурност, предвидимост и стабилност е ограничил конституционно защитени права на гражданите", пише в писменото становище на пленума на ВАС.

Според върховните съдии в конструкция, при която неплащане на едно публично задължение води до отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и до временно спиране от движение на моторно превозно средство на собственик, няма правна логика.

Омбусманът недоумява как шофьорите да платят фишовете си, ако не знаят за тях

Омбусманът недоумява как шофьорите да платят фишовете си, ако не знаят за тях

Тя настоява ЗДвП да не нарушава конституционни права, гарантирани и от ЕС

Допълнително на това в мотивите към закона се твърди, че преследваната цел е "осигуряване на безопасността на движението по пътищата", в което също няма правна логика. Такива принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗДвП, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено лицето да изпълни публичното си задължение, пише в становището на върховните съдии.

Припомняме, такъв контрол се предвиждаше да има на 8 от граничните пункта, като през юни месец и беше въведен на ГКПП "Калотина". Само няколко дни след въвеждането й от МВР рапортуваха, че системата е превъзпитала шофьорите.

Омбудсманът продължава да настоява да не събират глоби и неплатени фишове на границата

Омбудсманът продължава да настоява да не събират глоби и неплатени фишове на границата

Това ограничавало правата на гражданите