От Върховния касационен съд (ВКС) не допуснаха касационно обжалване от страна на семейство Баневи и други на определение за обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, съобщиха от ВКС.

Тричленния състав на ВКС не допусна касационно обжалване на частично отменено определение на Апелативния съд в Бургас, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с цена до размера от 87 353 328,96 лева. Определението е окончателно.

Производството е образувано по частна касационна жалба на Николай, Евгения и Мария Баневи, Валентин Расоков, "АКБ Актив", "АКБ Форес българска инвестиционна група" АД, "Бреза - Н" ООД, "Партнърс Комерс" ЕООД, "Паррус" ЕООД, "Русалка Тур" ЕООД, Финансово клирингова къща "Сконто Съксес" ООД, "Хелио-Тур-С" АД и "Холандска мечта" АД срещу определението от 6 ноември 2019 г. на Апелативен съд - Бургас.

В определението е отменено определение на Окръжен съд - Бургас и е допуснато обезпечение на бъдещ иск на Антикорупционната комисия за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От първоначалните 141 820 225,19 лв. искането е свалено до 87 353 328,96 лв. чрез налагане на запор на акции и дялове от капитала на търговски дружества, запор на движими вещи, запор на моторна яхта, запор на банкови сметки и възбрана върху недвижими имоти. 

KПКОНПИ иска имуществото на Баневи за над 140 млн. лв.

KПКОНПИ иска имуществото на Баневи за над 140 млн. лв.

Комисията претендира за отнемане на имоти по цялото Черноморие

В определението си върховните съдии пишат: "В процесния случай не е допуснато твърдяното противоречие с практиката на ВКС. Невярно се твърди, че липсата на мотиви в съдебния акт прави невъзможно да се проследи логиката, по която съдът е достигнал до извода за наличие на законовите предпоставки за допускане на обезпечението, което да нарушава правото на защита на жалбоподателите в производството по обжалване. Въззивният съд, макар и лаконично, е изложил съображения за наличието на общите по ГПК и специалните по ЗПКОНПИ предпоставки за допускане на обезпечение на бъдещ иск, като освен изводите си за основателност на искането за допускане на обезпечение за част от имуществото на частните жалбоподатели е мотивирал и защо приема, че за част от сумите и за част от имуществото не може да се направи извод за вероятна основателност на бъдещия иск".

Според определението на ВКС предмет на производството е установяването на размера на несъответствието между приходите и разходите на ответниците, начина на изчисляване на това несъответствие и от какво произтича то. Това установяване не може да бъде направено в обезпечителното производство (чиято цел е да се предотврати осуетяването или затрудняването на осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото), каквото е твърдението на Баневи. 

С 300 тома доказателства КПКОНПИ иска имуществото на Баневи

С 300 тома доказателства КПКОНПИ иска имуществото на Баневи

Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група

Припомняме, на заседанието от 8 януари 2020 г. стана ясно, че Банев е назначил за управител на свои фирми личния си шофьор Венцислав Генов. По думи на самия Генов той трябвало да прехвърли къщата на Николай Банев в "Бояна" на офшорка, след като бил поставен за управител и на "Партнърс Комерс" в периода 2013 -2014 г.

Семейство Николай и Евгения Баневи попаднаха в ареста от 6 декември 2018 г., след като бяха екстрадирани от Франция.

На 26 юни съдът отказа да промени мярката за неотклонение на Николай Банев - съпругът на Евгения.

На 12 юли 2019 г. Евгения Банева бе пусната от ареста по здравословни причини. Майката на Николай Банев - Мария е с мярка за неотклонение "парична гаранция" от 10 000 лв.

На последното съдебно заседание на 17 декември миналата година магистратите отхвърлиха искането на защитата Николай Банев да се оперира в болницата на МВР.