ВКС отказа да отправи искане до Конституционния съд за тълкуване на Конституцията по въпрос за правните последици от обявяването на закон с еднократно действие за противоконституционен, съобщиха от кабинета на председателя на ВКС. От там допълват още:

Съдът: Резиденцията Царска Бистрица да бъде върната на държавата

Съдът: Резиденцията Царска Бистрица да бъде върната на държавата

Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза трябва да платят

Тричленният състав на ВКС по гр. д. № 1475/2016 г. (образувано по касационни жалби на Мария - Луиза Х. и Симеон С. срещу въззивно решение, с което е признато правото на собственост на държавата върху поземлен имот в гр. Самоков, местност "Бистрица") сезира Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) с предложение да бъде отправено искане до Конституционния съд за даване на тълкуване на чл. 150, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: "Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие и по-конкретно закон, с който е извършено отчуждаване на движимо и недвижимо имущество от персонално посочен в закона кръг от лица, без обезщетяване и без отчуждаването да е било поставено в зависимост от конкретни държавни и обществени нужди?"

Царското семейство обжалва пред съда решението за Царска Бистрица

Царското семейство обжалва пред съда решението за Царска Бистрица

Адвокатите им още не са се запознали с решението

На заседание на Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС, проведено на 03.04.2019 г., предложението не бе прието, като от присъстващите 39 съдии от Гражданската колегия "за" гласуваха 18 върховни съдии, а "против" - 21.

Общото събрание на Гражданската колегия обсъди и второ предложение от тричленния състав на ВКС по гр. д. № 1475/2016 г. - да бъде отправено искане до Конституционния съд за даване на тълкуване на чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията по въпроса: "Допустимо ли е тричленен състав на ВКС да внесе в Конституционния съд на Република България искане за тълкуване на разпоредба от Конституцията в хипотеза, при която необходимостта от тълкуване на тази разпоредба е установена при разрешаването на конкретен правен спор?"

Симеон безвъзмездно отстъпва част от горите на Царска Бистрица

Част от бъдещи ски-писти ще минават през имота на Сакскобургготски. Нов проект предвижда строеж в Боровец на 90 км ски-писти.

Това предложение също не бе прието, като от присъстващите 39 съдии "за" гласуваха 15, а "против" - 24 върховни съдии.