Поемайки количество кофеин, равно на повече от четири еспресо на ден е вредно за здравето, особено за малолетните и бременните жени. Това алармира европейската агенция за безопасност на храните, цитирана от АФП.

„Това е първия път, в който рисковете от кофеина от всички хранителни източници са били анализирани на ниво Европейски съюз", заявява агенцията в свое становище. Агенцията препоръчва дневната доза кофеин при възрастните да не надвишава 400 милиграма.

Европейската агенция за безопасност на храните е публикувала научното си становище относно безопасността на кофеина. Агенцията отправя съвети за употребата на кофеин от всички хранителни източници в комбинация с физически упражнения. Освен това обръща внимание на възможните рискове от употребата на кофеин заедно с алкохол и други вещества, открити в така наречените енергийни напитки и вещество, намерено в хранителните добавки.

Европейската комисия е поискала Агенцията за безопасност на храните да даде своите оценки, след като някои от държавите-членки повишили загрижеността си относно неблагоприятните последици за здравето, свързани с употребата на кофеин - особено сърдечно-съдови заболявания, проблеми, свързани с централната нервна система (например прекъсване на съня или тревожност), както и възможните рискове за здравето на плода при бременните жени.