Замърсяването с пластмаса на световните океани струва на човечеството милиарди долари всяка година във вид на увредени и изгубени ресурси, установи проучване, цитирано от британския в. "Гардиън".

Рибарството, аквакултурата, развлекателните дейности и световното благосъстояние са негативно засегнати от пластмасовото замърсяване, като оценките са за спад от 1 до 5 процента на ползите, които хората получават от океаните. Получената цена в такива ползи, известна като стойност на морските екосистеми, е около 2,5 млрд. долара годишно, показва проучване, публикувано в бюлетина "Замърсяване на морето" (Marine Pollution).

Във Филипините намериха мъртъв кит с 40 кг пластмаса в стомаха

Във Филипините намериха мъртъв кит с 40 кг пластмаса в стомаха

Човекът "вижда сметката" на живота на планетата

Смята се също така, че пластмасовите отпадъци струват до 33 000 долара на тон в намалена екологична стойност. Около 8 млн. тона отпадъци от пластмаса навлизат всяка година в световните океани.

Д-р Никола Бюмонт, икономист по околна среда в морската лаборатория в Плимут, който ръководи проучването, заяви, че изследването е първото по рода си, което изследва социалното и икономическото въздействие на пластмасите в морето.

"Нашите изчисления са първи опит за "поставяне на цена на пластмасата". Знаем, че трябва да направим повече изследвания, за да направим по-тънки разграничения, но сме убедени, че те вече са подценяване на реалните разходи за глобалното човешко общество", коментира Бюмонт.

Замърсяването с микропластмаси е абсолютно навсякъде на планетата

Замърсяването с микропластмаси е абсолютно навсякъде на планетата

Човекът "вижда сметката" на екосистемите

Изчисленията не отчитат преките и непреки въздействия върху туризма, транспорта и рибарството, както и върху човешкото здраве, предупреждават авторите.

Пластмасовите отпадъци могат да бъдат открити по целия свят - от най-населените крайбрежия до най-затънтените - и тяхното въздействие върху зоопланктона, безгръбначните, рибите, костенурките, птиците и бозайниците е отрицателно, установява изследването.

Ала авторите са констатирали, че пластмасите, които могат да останат на повърхността на морето в продължение на десетилетия или повече, изминавайки разстояния от повече от 3000 км от мястото на изхвърлянето им, създават нови местообитания за бактерии и водорасли. Тези "колонии" увеличават биогеографската гама от бактерии и водорасли, като по този начин има риск от разпространението на инвазивни видове и болести.

Държавите се договориха да орежат пластмасите за еднократна употреба до 2030 г.

Държавите се договориха да орежат пластмасите за еднократна употреба до 2030 г.

Но страните не успяха да договорят по-радикални действия