Около 100 фирми фигурират в последното издание на "сивата книга" на синдикатите, в която са описани трудовите и синдикалните нарушения на различни български и чуждестранни фирми, които функционират в България.

Над 350 млн. лева са загубите на НОИ от невнесени осигуровки. Почти 85 млн. лева са неизплатените заплати на работници и служители в страната. Това стана ясно при представянето на данните на "сивата книга" на КНСБ.

30% от описаните в книгата фирми са шивашки предприятия, които не създават нормални условия на работа за служителите си.
12.5% са от строителството, при които също са регистрирани влошени условия на труд.
12% работят в сферата на дърводобива.

С най-големи суми за неизплатени заплати са "Транспортно строителство и възстановяване", "Терем", "Ремотекс". Честа практика е работниците в тези браншове да нямат трудов договор или да работят на срочни договори.

От КНСБ предлагат фирмите, които нарушават трудовите права и не осигуряват добри условия на труд, да нямат достъп до конкурси за обществени поръчки и до средствата от европейските фондове.
Синдикатът ще предостави данните от сивата книга на главния прокурор Борис Велчев, както и на председателите на парламентарните групи.