В началото на следващата седмица Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще извърши частично предсрочно погасяване по заема за вложителите на КТБ, съобщиха от финансовото министерство.

Става дума за 1,145 млрд. лв. Въпросният заем е отпуснат от централния бюджет през декември 2014 г. за финансиране на недостига на средствата на фонда за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ.

Над 150,5 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда за гарантиране на влоговете

Над 150,5 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда за гарантиране на влоговете

Решението е по Наредба на БНБ

За целта в понеделник фондът ще усвои 298,5 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Отделно ще усвои и още 250 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Световната банка. За остатъка ще бъдат използвани собствени средства на фонда в размер на 72,227 млн. лв.

По този начин ФГВБ ще оптимизира структурата на финансирането си, като съществено ще намали разходите за лихви, ще бъде удължен срокът до падежа на използваните заеми и диверсифицирани източниците на финансиране.

От Фонда отричат да са разрешавали трансформация на специалните депозити в КТБ

От Фонда отричат да са разрешавали трансформация на специалните депозити в КТБ

В указанията става въпрос за влогове трансформирани преди поставянето на КТБ под специален надзор

Предсрочно погасената сума от 1,145 млрд. лв. остава на разположение във фискалния резерв, като в средносрочен план ресурсът може да бъде използван за погасяване на задължения.

От финансовото министерство припомниха, че размерът на заема по договора е до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1,675 милиарда.

Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95 %, а лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април. Погасяването на заема е еднократно - на 15 април 2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване.

Захраниха Фонда за гарантиране на влоговете с 258 млн.

Захраниха Фонда за гарантиране на влоговете с 258 млн.

Всички банки преведоха в срок годишните си вноски във Фонда за гарантиране на влоговете

Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2016 г. възлиза на 65 987 054,80 лв.

Предоставеният заем имаше за цел да осигури безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД, което беше изпълнено успешно.