Фискалната стратегия от 2014 г. се следва напълно и през 2020 г. бюджетът ще бъде балансиран като разчет. Дефицитът от 600 милиона лева от бюджета за следващата година ще бъде един своеобразен буфер за по-неблагоприятно развитие на икономиката.

Това обяви финансовият министър Владислав Горанов при представянето на параметрите на проекта за държавен бюджет за 2019 година пред КНСБ.

Финансовият министър не вижда нищо драматично в дефицита, защото стратегията за управление на дълга показва, че до 2021 г. равнището на дълга спрямо БВП ще намалее и ще достигне до около 17%.

4.6 млрд. лв. повече приходи в Бюджет 2019 вижда КНСБ

4.6 млрд. лв. повече приходи в Бюджет 2019 вижда КНСБ

Половин милиард повече преки данъци

"Ако през следващата година успеем да реализираме всички набелязани мерки за подобряване на събираемостта, първите допълнителни приходи ще отидат за погасяване на дефицита", даде да се разбере Горанов.

Той добави, че доброто фискално изпълнение в приходната част и забавянето на някой инвестиции, води до завършване на положително салдо, което от една страна помага за подобряване на дълговата позиция на страната по пътя за присъединяването ни към еврото.

По време на утрешния Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подробно ще се представи Законопроектът за държавния бюджет за следващата година. "Този път сме доста близко спрямо това, което очакват синдикалните членове, макар че работодателите биха упрекнали една теза, която свързва директно очакванията на синдикатите с фискаланат рамка." Според Горанов тези ревност и разминавания между работодатели и синдикати не трябва да съществуват.

На въпрос ще има ли коледни добавки за пенсионерите, Горанов отбеляза, че е рано да се говори за това, все още се правят изчисления, но от трансферите за държавно обществено осигуряване е реалистично да се очакват спестявания. Яснота ще има до средата на следващия месец.

Финансовият министър поясни, че обезщетението за майките на деца с увреждания се изчисляват на база на дохода, на който са се осигурявали. 410 дни те получават 90% от възнагражденията, което са получавали преди периода на майчинството.

Той припомни, че през миналата година е била въведена възможността за получаване на половината от високото обезщетение за първите 410 дни, ако майката се върне на работа и се включи в реалния икономически живот.